Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Anhörigstöd

Kommunen är enligt socialtjänstlagen skyldig att erbjuda olika former av stöd åt personer som vårdar sina närstående.

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen ger patienter, närstående och allmänhet i hela Stockholms län och på Gotland tillgång till råd och stöd kring cancerfrågor.

Donation av organ, vävnader och celler

De allra flesta personer i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Man kan donera organ, vävnader eller celler. Donation kan ske både när man är i livet och efter döden.

Glasögonbidrag till barn

Barn som är skrivna i Stockholms län och som behöver glasögon eller linser kan få 500 kronor i bidrag till och med sju års ålder.

ID-kontroll av person som söker vård

Generellt gäller att alla personer som söker vård ska legitimera sig med godkänd identitetshandling. Här är en vägledning för vårdgivare om hur identitetskontroll ska göras.

Jourläkarbilar

Här finns information om hur jourläkarbilarna bemannas och vilka uppgifter jourläkaren har.

Patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Den är ett resultat av Patientmaktsutredningen och ska stärka patientens ställning i vården.

Policy för delaktighet vid funktionsnedsättning

Här beskrivs hur verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta för att främja ökad delaktighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.

Här beskrivs hur verksamheter inom Stockholms läns landsting ska arbeta för att främja ökad delaktighet för personer med olika slags funktionsnedsättning.

Rättsintyg

Lagen om rättsintyg i anledning av brott (2005:225) ställer tydliga krav på när och hur intyget ska utfärdas. Intyget är viktigt för att kunna bedöma om ett brott har begåtts eller inte.

Skyddade personuppgifter

Personer som lever under hot behöver skyddas och vårdgivare behöver därför rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras.

Sprututbyte

Målgrupp och uppdragsbeskrivning för mottagningen för sprututbyte som ligger på S:t Görans sjukhusområde och drivs av infektionskliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Stroke

Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i SLL och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på...

Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i SLL och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med symptom på...

Vård av utomlänspatienter

Landstingen och regionerna kan själva besluta om krav på remiss i öppen vård. Här ges information om vård av utomlänspatienter.