Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Omvårdnadsrådet i Stockholms läns landsting samlar samtliga Vårdsakkunniga och ytterligare ett stort antal omvårdnadssakkunniga legitimerade sjuksköterskor och en barnmorska (omkring 40 medlemmar) inom Stockholms läns landsting.

Uppdraget

Uppdraget är att synliggöra frågor om allmän och specifik omvårdnad samt identifiera gränsöverskridande områden som behöver belysas. Viktiga uppgifter är att urskilja och bevaka utvecklingsområden samt ta fram och rekommendera enhetliga riktlinjer för god vård.

Omvårdnadsrådets ambition är att omvårdnadsaspekter kring patient och närstående lyfts fram och analyseras i alla de dokument, överenskommelser, utredningar och uppföljningar som görs. Detta för att se till att patienter inom Stockholms läns landsting får en god och ändamålsenlig vård.

Kontakt

Medlemmar

NamnOmråde/RollOrganisation/Enhet
Monica Bergqvist Ordförande HSF
Ann Ödlund Olin Specialist Nutrition Karolinska universitetssjukhuset
Hilde Ingebrektsen Vårdsak Hud och kön Danderyds sjukhus AB
Elisabeth Sjögren Vårdsak Öron näsa hals Karolinska universitetssjukhuset
Eva Waldheim Vårdsak Reumatologiska sjukdomar Karolinska universitetssjukhuset
Anne Berger Vårdsak Internmedicin Södersjukhuset AB
Marianne Eduards Vårdsak Lung- allergi Liljeholmens Vårdcentral
Ulrika Persson Vårdsak Onkologi Karolinska universitetssjukhuset
Inger Kull Vårdsak Barnsjukvård Södersjukhuset AB
Carina Libert Vårdsak Ögonsjukvård St:Eriks ögon sjukhus
Anna Björkdahl Vårdsak Psykiatri Psykiatri Södra Stockholm
Rebecka Ottosson Vårdsak Akutomhändertagande Capio S.t Görans sjukhus
Eva Joelsson Alm Vårdsak Anestesi- intensivvård Södersjukhuset AB
Eva Holmberg Vårdsak Bild och funktion Södersjukhuset AB
Karolina Krakau Vårdsak Rehabliteringsmedicin Danderyds sjukhus AB
Hanna Vidsten Omvårdnadskoordinator VISS/primärvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Lena Martin Kvalitetsstrateg Danderyds sjukhus AB
Louise Egberg Vårdsak Kirurgi Danderyds Sjukhus  AB
Marina Stenbäck Vårdsak - Endokrinologi och diabetologi Akademiskt primärvårdscentrum
Ulrika Olsson Jansén Vårdsak Hälsofrämjande arbete Slussens vårdcentral Capio Närsjukvård
Maria Oldmark Vårdsak Njursjukdomar Danderyds sjukhus AB
Elena Bräne Vårdsak förlossning BB Stockholm
Catharina Zetterström Vårdsak Akademiskt primärvårdscentrum

Therese Johansson

Vårdsak Geriatrik

Stockholmsgeriatriken

Ann-Christin von Vogelsang Vårdsak Neurologi Karolinska Universitetssjukhuset
Marie-Louise Orton Omvårdnadschef Karolinska Universitetssjukhuset
Monica Ohlsson Vårdsak Hjärt- och kärl Karolinska universitetssjukhuset
Pia Sondell Personalstrateg SLSO personal
Anna Lena Brantberg Vårdsak Ortopedi Södersjukhuset AB
Anneli Sandberg Vårdsak Infektionssjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset
Anette Forsell Vårdsak Mag- och tarmsjukdomar Ersta sjukhus
Elisabeth Bos Sparén Vårdsak Allmänmedicin Jordbro Vårdcentral
Ulla Frisk Kvalitet och utvecklingssamordnare Södersjukhuset AB
Melissa Kotte Vårdsak Hematologi Tumörsjukdomar Karolinska Universitetssjukhuset
Rickard Stenevinge Post vårdsak Ortopedi Capio S:t Görans sjukhus
Helena Thulin Vårdsak Urologi Södersjukhuset AB
Roine Hernbrand Vårdsak Laboratoriemedicin Karolinska Universitetssjukhuset
Anna Karin Olofsson Post vårdsak Hud Karolinska Universitetssjukhuset
Ann-Charlotte Eklöf Handläggare Hälso- och sjukvårdförvaltningen
Ann-Charlotte Lorehn Represenstant omvårdnad Gotland Region Gotland
Britt- Marie Ygge Post vårdsak Barn Hälso- och sjukvårdförvaltningen
Emila Ricciuti Administratör Hälso- och sjukvårdförvaltningen
Eva Kristenssen Enhetschef Kardiologi Södersjukhuset AB
Margareta Skog Post vårdsak Geriatrik Karolinska Universitetssjukhuset
Christina Granath Post vårdsak Akut omhändertagande Danderyds Sjukhus AB
Stina Fransson Sellgren Bitr Omvårdnadschef Karolinska Universitetssjukhuset
Susanne Hellström Post vårdsak Allmänmedicin Akademiskt primärvårdscentrum