Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Antibiotikasmart via webben

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

När är det bra att använda antibiotika och när fungerar det inte? Strama Stockholm och Sveriges Kommuner och Landsting har skapat en webbutbildning som ger kunskaper i frågan.

EPDS - våren 2018

EPDS för sjuksköterskor på BVC. 19/2, 21/3, 23/4 kl: 8.30-16.00 + tre handledningstillfällen under 2018 Rosenlunds sjukhus, Tideliusgatan 12. FULLBOKAT

E-utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner.

Funktionshinder - webbutbildning

Att undanröja hinder är en webbutbildning om att skapa delaktighet för personer med funktionshinder. Den vänder sig till vårdgivare i Stockholms län.

Grundkurs STI-smittspårning

29 maj 2018 klockan 08:30 - 16:15 Målgrupp Personal vid vårdcentral, gyn och barnmorskemottagning, ungdomsmottagning

29 maj 2018 klockan 08:30 - 16:15 Målgrupp Personal vid vårdcentral, gyn och barnmorskemottagning, ungdomsmottagning <a...

Grundkurs STI-smittspårning

19 mars 2018 klockan 08:30 - 16:15 Målgrupp Personal vid vårdcentral, gyn och barnmorskemottagning, ungdomsmottagning

19 mars 2018 klockan 08:30 - 16:15 Målgrupp Personal vid vårdcentral, gyn och barnmorskemottagning, ungdomsmottagning <a...

HBT - webbutbildning

Alla anställda inom Stockholms läns landsting erbjuds en webbutbildning i hbt-frågor. Den finns på utbildningsplatsen Lärtorget.

Alla anställda inom Stockholms läns landsting erbjuds en webbutbildning i hbt-frågor. Den finns på utbildningsplatsen Lärtorget.

Hälsokommunikatör

En yrkesgrupp som kan bidra till ett bättre folkhälsoarbete och mer effektiva sjukvårdsinsatser för flyktingar och invandrare. Informationsmaterial och kontakt.

Janusinfo

Webbplats med icke-kommersiell läkemedelsinformation och informationskanal för Stockholms läns läkemedelskommitté.

Janusinfo - fortbildning

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.

Här kan du söka och boka fortbildning om läkemedel.

Kunskapsguiden - webbutbildningar

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Kunskapsguiden samlar webbutbildningar från olika aktörer som kan stödja verksamheterna inom hälso- och sjukvård och socialtjänst att underlätta tillämpningen av bästa tillgängliga kunskap.

Lafa - kurser och seminarier

Lafa:s kurser vänder sig till personer som arbetar med Lafa:s målgrupper - ungdomar, unga vuxna, personer med utländsk bakgrund, män som har sex med män samt patienter inom hälso- och sjukvården.

Lärtorget

På Lärtorget får du tillgång till e-kurser och kan anmäla dig till de utbildningar som landstinget erbjuder. Du kan också själv skapa en e-kurs.

Medicinsk handledning

10 eller 17 april kl 8:30-11:30. Medicinsk handledning för Sesam City och Sesam Huddinge. Gemensam handledning och erfarenhetsutbyte för medicinsk personal på ungdomsmottagningar som tillhör Sesam...

10 eller 17 april kl 8:30-11:30. Medicinsk handledning för Sesam City och Sesam Huddinge. Gemensam handledning och erfarenhetsutbyte för medicinsk personal på ungdomsmottagningar som tillhör Sesam...

Rapportera biverkningar

Utbildningsmaterial från Läkemedelsverket som förklarar varför, vad, hur, vem som kan/ska biverkningsrapportera och belyser rapporteringens betydelse för läkemedelssäkerheten.

Visar 1-30/39