Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landsting erbjuder chefer och handläggare en utbildning i jämlikhet, jämställdhet och mångfald. Syftet med utbildningen är att deltagarna utvecklar ett normmedvetet ledarskap/medarbetarskap för att bidra till att länsinvånarna kan ta del av en jämlik och jämställd verksamhet.

Utbildningen sträcker sig över ett halvår och består av fem seminarietillfällen, totalt 3,5 dagar. Utbildningen är i första hand teoretisk och bygger på fakta och relevant forskning som varvas med reflektion, dialog och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Olika verktyg för att utveckla jämlikhets- och jämställdhetsarbetet i vardagen presenteras.