Cookies

På Vårdgivarguiden använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies.

Läs mer om cookies

Sökträffar

Akut omhändertagande av äldre multisjuka - Steg I

Akut omhändertagande av äldre multisjuka – steg 1 är en fokusrapport som belyser äldrevården i Stockholms län. Den innehåller också förslag på förbättringar. Bland annat efterlyser den en helhetssyn...

Behandling med hyperbar syrgas (HBO)

Behandling med hyperbar syrgas (HBO) är en fokusrapport som visar när det är lämpligt att sätta in HBO-behandling. Rapporten redovisar också resultat och definierar det hypermedicinska uppdraget....

Diabetes inom primärvården 2013

Diabetesvården på husläkarmottagningarna i Stockholms län har för flertalet behandlings mål förbättrats sedan 2012 men det är fortfarande stora skillnader i resultaten för olika vårdgivare. Det...

Dysfagi

Fokusrapporten Dysfagi riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal i Stockholms läns landsting som möter patienter med dysfagi – svårigheter att svälja. Rapporten beskriver problematik, diagnostik...

Dyskalkyli

Dyskalkyli klassas som specialistvård och omfattas av Vårdgarantin. Rapporten vill belysa hur situationen ser ut i Stockholms läns landsting avseende avtal, statistik, utredningsmodeller och åtgärder,...

Ekokardiografi i Stockholms läns landsting

Ekokardiografi (ultraljudsundersökning av hjärtat) är en av de viktigaste metoderna inom hjärdiagnostiken. Den här fokusrapporten kartlägger verksamhetens utövare, omfattning och kvalitet. Den...

Endometrios

Den här fokusrapporten sammanfattar kunskapsläget om den kvinnliga folksjukdomen endometrios. Symtomen utgörs av svåra bäckensmärtor och infertilitet. Rapporten kartlägger hur patienterna drabbas och...

Fyra kronikergrupper inom barnsjukvården

Den här fokusrapporten handlar om hur vården i Stockholms läns landsting kan förbättras för barn med allergiska sjukdomar, inflammatorisk tarmsjukdom, barndiabetes samt onkologiska sjukdomar....

Habilitering i utveckling

Den här fokusrapporten syftar till en bredare och bättre kännedom om habilitering inom Stockholms läns landsting. Den innehåller ett teoretiskt avsnitt som redovisar lagar och styrande dokument för...

Intensivvård

Den här fokusrapporten visar hur situationen för intensivvård i Stockholms läns landsting såg ut 2003 samt sammanfattar behovet fem till tio år framåt. Rapporten undersöker förutsättningar för att...

Kataraktoperationer i Stockholms läns landsting

Den här fokusrapporten kartlägger utbud, efterfrågan och behov av kataraktoperationer i Stockholms läns landsting. Katarakt är en grumling på ögats lins som ger synnedsättning eller annan synstörning....

Kejsarsnitt

Den här fokusrapporten belyser fördelar och risker med kejsarsnitt för mor och barn ur individ-, samhälls- och folkhälsoperspektiv. Syftet är att skapa en professionell samsyn som gör det möjligt att...

Kontaktorsaker hos läkare i primärvården

Den här fokusrapporten belyser vad läkare arbetar med i primärvården. Den visar också orsaker till att patienter tar kontakt. Undersökningen är baserad på information från läkarjournaler på...

Kostnader för bröstcancervårdkedjan

Den här fokusrapporten beskriver hur Karolinska Universitetssjukhuset kan ta kontroll över kostnader för vård av bröstcancer och använda resurserna så effektivt som möjligt. Bakgrunden är att...

Kvalitetskostnader

Rapporten är en litteraturgenomgång av de vetenskapliga publikationer som är förknippade med kvalitetsbrister och onödig resursförbrukning i hälso- och sjukvården. Den består av två delar. Den första...

Kvinnors ohälsa - är sjukskrivning medicinen?

Rapporten sammanfattar kunskapen om sjukfrånvaron bland kvinnor och föreslår vad hälso- och sjukvården kan göra för att förbättra sjukskrivningsprocessen. Den vänder sig till landstingets politiker...

Visar 1-30/59