Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landsting, från 1 januari 2019 Region Stockholm, har tecknat avtal med ett antal leverantörer för att stödja försörjningen av läkemedel.

Avtalet gäller:

  • beställningssystem för läkemedel på rekvisition
  • läkemedelsleveranser
  • beställning av extempore och cytostatika
  • läkemedelssupport.

Avtalet ger tillgång till läkemedelsrabatter

Landstingsägda vårdgivare måste använda avtalade leverantörer för beställning av läkemedel på rekvisition.

Privata vårdgivare som har avtal med Region Stockholm får välja om de vill ordna sin läkemedelsförsörjning med upphandlade leverantörer eller om de vill ordna sin läkemedelsförsörjning på något annat sätt.

Fördelen för privata vårdgivare att välja Region Stockholms leverantörer är att de får ta del av de rabatter på läkemedelspriser som är upphandlade.

Registrera din verksamhet i EK

För att utnyttja läkemedelsförsörjningsavtal behöver man inte avropa avtalet genom att skriva på något utan det är fritt att använda sig av det om man registrerar sina läkemedelsförsörjningsuppgifter i EK.

Uppgifter som ska registreras är:

  • organisationsuppgifter
  • uppgifter om läkemedelsförråd
  • vilka medarbetare som ska ha behörighet till beställningssystemet.

För att få tillgång till beställningssystemet krävs att ert läkemedelsförråd, samt de medarbetare som är behöriga att beställa läkemedel, är registrerade i Elektroniska Katalogen, EK.

Vårdgivaren ansvarar för att löpande uppdatera uppgifterna i EK.

Elektroniska katalogen, EK

Katalog med uppgifter om personer, funktioner, enheter och verksamheter som har ett avtal med Region Stockholm. Hur du gör för att uppdatera informationen och hur den sedan visas.

Blanketter för registrering

Systemkrav

Vårdgivaren ansvarar för att medarbetare kan använda beställningssystemet på sina pc-arbetsplatser. Vissa tekniska krav ställs på datormiljön för att systemet ska fungera.

Testmiljö

Det är vårdgivarens ansvar att informera och utbilda medarbetare i rutiner och beställningssystem. Det finns en testmiljö där du kan träna på och lära känna beställningssystemet.

Kontakt

Kontakt för vårdgivare

Stockholms läns landstings läkemedelsförsörjning

Relaterad information