Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Två förrådstyper, akutläkemedelsförråd eller fullständigt läkemedelsförråd

Om de boende får de flesta av sina dagliga mediciner via öppenvårdsdos (tidigare apodos) har ni vad som kallas ett akutläkemedelsförråd. Det är till för att täcka akuta och tillfälliga behov av medicinering.

Avtal om läkemedelsförråd på särskilt boende ska tecknas mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS. När avtal har tecknats bekostar Stockholms läns landsting de läkemedel som finns upptagna på läkemedelslistan för akutläkemedelsförråd (se länk nedan).

Om ni har brukare med oregelbunden medicinering och täta ordinationsändringar är dosförpackade läkemedel (öppenvårdsdos) inte att rekommendera. Då finns möjligheten för kommunen eller privat aktör att ansöka om att inrätta fullständiga läkemedelsförråd och dispensera läkemedel till de boende. Då står landstinget för kostnaden för alla läkemedel samt läkemedelsnära produkter inom läkemedelsförmånerna. Övriga produkter kommer att faktureras din egen enhet.

Mejla eller posta blanketten till:

Magnus Thyberg

magnus.thyberg@sll.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Ref nr: 1500155
Box 12081
102 23 Stockholm

Beställning

Du beställer läkemedel till akutläkemedelsförråd eller fullständigt läkemedelsförråd från Apoex via beställningssystemet för läkemedel, Visma Proceedo. Vilka läkemedel du kan beställa beror på vilken typ av förråd boendet har.

För att få tillgång till beställningssystemet måste din enhet och behörighet till personalen registreras i EK. 

Akutläkemedelsförråd

Till ett akutläkemedelsförråd ska du beställa läkemedel utifrån den förvalda listan som visas i Visma Proceedo. Stockholms läns läkemedelskommitté fastställer urvalet och uppdaterar den årligen i samband med att ny version av Kloka Listan ges ut.

Från och med den 1 oktober 2014 är det inte längre möjligt att beställa läkemedel som inte finns med på akutläkemedelsförrådslistan.

Förskrivning och beställning av övriga läkemedel som inte finns med på listan måste ske via Pascal. Ändringar i varje enskild boendes läkemedelsordination ska dokumenteras i patientjournalen och som vanligt förskrivas av läkare via Pascal.

Fullständigt läkemedelsförråd

Du som beställer läkemedel till ett fullständigt läkemedelsförråd kan som tidigare välja bland hela produktsortimentet inom Visma Proceedo. Välj i första hand ett läkemedel som är upphandlat och markerats med tummen upp.

Observera att landstinget enbart står för kostnaden om du beställer läkemedel samt läkemedelsnära produkter inom läkemedelsförmånerna. Övriga produkter kommer att faktureras din egen enhet.

Fakturor

Enhetens egen fakturaadress måste registreras i EK. Vid beställning via beställningssystemet Visma Proceedo skickas fakturan automatiskt till HSF för den del av kostnaderna som landstinget står för. Enhetens inköp av övriga produkter faktureras däremot till enheten. 

Det händer ibland att boendet får fakturor som enligt regelverket borde skickas till landstinget. Den vanligaste orsaken till detta är att det är fel HSAID registrerat i ansökan om inrättande av läkemedelsförråd. Där ska du ange HSAID för verksamheten där läkemedelsförrådet är registrerat i EK.

Det kan också vara så att ni beställt via fax till ApoEx, och då blir inte fakturan automatiskt delad och den del som landstinget står för skickat till HSF. Fax ska användas endast som reservrutin om Proceedo har tekniska problem.

Kostnadsansvar för läkemedelsnära produkter i SÄBO

Beställa medicinska gaser

Kontakt

Mer information