Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Vårdinformatik anordnar utbildning om beskrivningssystem inom hälso- och sjukvård. Målet med utbildningen är en korrekt och enhetlig rapportering av den hälso- och sjukvård som utförs, enligt nationella riktlinjer och det regelverk för rapportering av vårdkontakter som gäller i Stockholms läns landsting. Utbildningen vänder sig till vårdgivare i Stockholms läns landsting, både hälso- och sjukvårdspersonal och administrativ personal samt till anställda inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

E-kurser om beskrivningssystem

För en grundläggande introduktion till ICD-10-SE, KVÅ och DRG finns e-kurser som du når via länken nedan. Är det första gången du loggar in på e-kurserna välj "Skapa nytt konto" och registrera dig som ny användare med din e-postadress. Lösenordet får du via e-post. Spara lösenordet eftersom det måste skrivas varje gång man öppnar e-kurserna. Det tar ungefär en halvtimme att gå igenom varje kurs.

Lärarledd introduktion i klassifikation

En heldagsutbildning i klassifikation enligt ICD-10-SE, KVÅ och DRG ges två till tre gånger under våren respektive hösten. Anmälan sker via Lärtorget, se länk nedan. Utbildningens tyngdpunkt är på primärklassificering av vårdkontakter, det vill säga hur det medicinska innehållet i en vårdkontakt beskrivs och klassificeras enligt ICD-10-SE och KVÅ. 

Introduktionens innehåll

  • Översikt av beskrivningssystemet för hälso- och sjukvård.
  • Översikt av ICD-10-SE och principer för val av huvuddiagnos.
  • Anvisningar för klassificering av sepsis, tumörer, komplikationer, intoxikationer med mera.
  • Anvisningar för rapportering av åtgärder enligt KVÅ.
  • Klassificering av patientfall som berör olika kapitel i ICD-10-SE
  • Anvisningar för rapportering av vårdkontakter.

Introduktion till ACG

Sedan 1 januari 2017 används ACG, Adjusted Clinical Groups, som en del av ersättningsmodellen inom primärvården. Här finns en kort introduktion till ACG.

Kontakt