Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Gäller komplexa, symptomlindrande och medicinska insatser dygnet runt i hemmet. Ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar, ansvarig handläggare samt övrig avtalsinformation.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Omställningsavtal för de landstingsägda akutsjukhusen Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus samt för Capio S:t Görans...

  • Avtal enligt LOU
  • Direktavtal
 • Tilläggsuppdrag till husläkarmottagning och barn- och ungdomsmedicinsk mottagning. Omfattar barn och unga 0-17 år med symtom på psykisk ohälsa och med risk att få en psykisk sjukdom.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vårduppdraget omfattar även rehabilitering och läkarkonsultation.

  • Direktavtal
 • Vårdvalet riktar sig till gravida eller nyligen förlösta kvinnor som behöver stöd för familjeplanering och ska erbjuda insatser för att förebygga och behandla sexuellt överförbara sjukdomar.

  • Vårdval Norrtälje
  • Avtal enligt LOV
 • Graviditetsövervakning och eftervård, familjeplanering, gynekologisk cellprovtagning, prevention och behandling av STI. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Uppdrag om specialiserad vård för barn, unga och vuxna med substansrelaterat missbruk/beroende eller spelberoende.

  • Avtal enligt LOU
  • Direktavtal
 • Vårdvalet gäller grundläggande barnhälsovård och riktar sig till barn mellan 0 och 6 år, äldre barn som ännu inte har börjat förskoleklass samt asylsökande och gömda barn.

  • Vårdval Norrtälje
  • Avtal enligt LOV
 • Barnhälsovård i enlighet med barnhälsovårdens basprogram. Ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Centrum för cancerrehabilitering erbjuder vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering.

  • Direktavtal
 • Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård och riktar sig till personer i Stockholms län med behov av fotbehandling.

  • Vårdval Norrtälje
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar, uppföljningsindikatorer och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, vårdgivare som har avtal med SLL och geografisk områdesindelning, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar och fakturering.

  • Avtal enligt LOU
  • Direktavtal
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, kontaktuppgifter och rapporteringsanvisningar.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • All viktig information för dig som arbetar i husläkarverksamhet och för dig som vill ansöka om vårdavtal. Förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, ersättning, uppföljning, kontakt med mera.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset och Tiohundra AB har ett likartat uppdrag inom klinisk fysiologi, som vårdvalet för klinisk fysiologi.

  • Direktavtal
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Karolinska Universitetssjukhuset, Danderyds sjukhus och Capio S:t Görans sjukhus har ett likartat uppdrag som i vårdvalet för klinisk neurofysiologi.

  • Direktavtal
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information om avtalet logopedi i språkförskoleverksamhet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Direktavtal
 • I vårdvalet ingår att driva logopedisk verksamhet på mottagning och att ibland behandla patienter i hemmiljö.

  • Vårdval Norrtälje
  • Avtal enligt LOV
 • Särskilda regler gäller om du driver en verksamhet som regleras av lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF.

  • Lagreglerade läkare och sjukgymnaster
 • Omfattar specialistläkarmottagning vid Myalgic Encefalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS). Godkända vårdgivare, ansökan, rapporteringsanvisningar och kontakt.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Nyhet, publicerad 30 november 2018

  Ökad tillgänglighet till offentlig digital service för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning är målet för den nya lagen om tillgänglighet till digital service som träder i kraft...

 • Närakuterna i Stockholms läns landsting ska tillsammans med andra aktörer inom närsjukvården erbjuda patienter med akuta vårdbehov en god och säker vård med hög medicinsk kvalitet och tillgänglighet.

  • Avtal enligt LOU
  • Direktavtal
 • Vårdvalet gäller ultraljudsdiagnostik vid medicinsk indikation med remiss från BMM/MVC. Ansökningshandlingar, kontaktuppgifter, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Vårdval primärvårdsrehabilitering i Norrtälje ska erbjuda akuta och planerade rehabiliteringsinsatser i öppenvård på mottagning samt enstaka behandling i hemmet.

  • Vårdval Norrtälje
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar, godkända vårdgivare och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Psykiatrisk vård med geografiskt områdesansvar eller subspecialiserade vård utifrån målgrupp eller tillstånd.

  • Avtal enligt LOU
  • Direktavtal
 • Målgruppen är vuxna i behov av psykosocialt stöd med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning.

  • Avtal enligt LOU
 • Uppdraget omfattar specialiserad rehabilitering i sluten vård för patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar, neurologiska sjukdomar/skador eller psoriasis.

  • Avtal enligt LOU
 • Målgruppen är färdigutredda patienter från eget boende med inflammatoriska reumatiska sjukdomar: reumatoid artrit, pelvospondylit, psoriasis-artrit och juvenil kronisk artrit.

  • Avtal enligt LOU
 • Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Samlad information samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar, uppföljningsindikatorer och kontaktuppgifter.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Vård i livets slutskede av multiprofessionellt team med avancerad smärt- och symtomlindring och stöd till närstående. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare och rapporteringsanvisningar.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Habilitering, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel till personer med synnedsättning och blindhet. Rapporteringsanvisningar, kontakt.

  • Avtal enligt LOU
 • Utredning, kirurgi och konsultation av barn och unga i åldern 3–22 år med behov av tandreglering och med tandregleringscheck. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Information om barn- och ungdomstandvård och landstingets tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning.

  • Avtal enligt LOV
 • Uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och fakturering, utbildning för personal, kontakt, instruktioner för att ta fram statistik i Uppföljningsportalen, GUPS.

  • Direktavtal
 • Samlad information om vårdvalet samt förfrågningsunderlag, ansökningsblankett, uppföljning, rapportering och kontakt.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Vårdvalet omfattar två vaccinationsprogram: säsongsinfluensa och pneumokocker.

  • Vårdval Stockholm
  • Avtal enligt LOV
 • Specialiserad ätstörningsvård.

  • Avtal enligt LOU
  • Direktavtal