Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

 

Verksamheter som drivs enligt lagen om läkarvårdsersättning, LOL, och lagen om ersättning för fysioterapi, LOF, samt vårdgivare med särskilt ARV-avtal ska använda ARV-portalen för att registrera och rapportera utförd vård.

I ARV-portalen kan du som vårdgivare och som är ansluten till ARV-systemet rapportera besök, begära ersättning och göra olika typer av ansökningsärenden.

 • Elektroniska blanketter och ärendehantering
  I ARV-portalen 2 kan du göra dina ansöknings- eller anmälningsärenden, till exempel ansökan om vikariat eller anmälan av utbetalningskonto, direkt på webben. Det förenklar administrationen för dig som vårdgivare.
 • Utökade automatiska kontrollpunkter
  Fler automatiska kontrollpunkter leder till färre fel vid utbetalning. När du har skickat in din fil eller registrerat dina besök direkt i ARV-portalen 2 får du på ett tydligt sätt överblick över vilka besök du skickat in och gör ersättningsanspråk på.
 • Stöd för rimlighetsbedömning
  I ARV-portalen 2 kan du enkelt förhandsgranska din ersättning för att se vad du kommer att få utbetalt. Där kan du också se information om vilka eventuella kompletteringar eller korrigeringar som du behöver göra för att din läkarvårdsersättning/ersättning för fysioterapi ska kunna utbetalas i tid.

Inloggning med eTjänstekort i ARV-portalen 2

ARV-portalen 2 kräver inloggning med ett eTjänstekort som är en elektronisk tjänstelegitimation och identitetshandling för säker identifiering. Syftet med att använda eTjänstekort är bland annat att skydda känsliga personuppgifter i enlighet med krav i Patientdatalagen (SFS 2008:355).


Observera att i ARV-portalen 2 fungerar alla Stockholms läns landstings eTjänstekort/SITHS-kort vid inloggning.

eTjänstekort/SITHS-kort utfärdade av andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare (till exempel Praktikertjänst), privata SITHS-ombud (till exempel Svensk e-identitet) och Skatteverkets ID-kortutfärdade före 2017-09-06 och Telia ID-kort, fungerar med ARV-portalen 2 efter nedladdning av eTjänstelegitimation/HCC/certifikat.

För information om certifikat, kontakta Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd via e-post eva.hsf@sll.se

Elektroniska katalogen, EK

För att inloggning ska fungera med eTjänstekort behöver en personpost registreras i Elektroniska katalogen, EK under rätt organisation och rätt enhet samt en individuell personpost för enskild användare, med HSA-id.

Enhetspost och personpost i EK

Om du saknar eller behöver uppdatera din personpost i EK, fyller du i någon av EK-blanketterna för beställning/uppdatering av personpost i EK:

Blanketten/blanketterna mejlas eller skickas per post till:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd
Box 6913
102 39 Stockholm

eva.hsf@sll.se

Beställa eTjänstekort (SLL)

När du har en enhetspost och en personpost i EK kan du gå vidare med att ansöka om eTjänstekort.

Se informationssidan om eTjänstekort på länken nedan:

Checklista skaffa eTjänstekort (SLL)

Sammanfattningsvis är det fyra delar i beställningen av eTjänstekort:

 1. Beställ ny alternativt uppdatera enhetspost och personpost i EK. Blanketterna skickas till Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd.
 2. Skriv ut och underteckna blanketten Ansvarsförbindelse eTjänstekort.
 3. Betala ditt eTjänstekort och skriv ut kvitto på betalningen.
 4. Boka tid för fotografering. Ta med blanketten Ansvarsförbindelse eTjänstekort samt kvittot till fotograferingen.

Hantera ditt eTjänstekort

För att hantera ditt eTjänstekort behövs bland annat en kortläsare och programvaran NetID installerad.
Här hittar du information om hur du hanterar och testar ditt eTjänstekort:

Information för vikarie

Om du är vikarie med tillfälligt vikariat, för lagreglerad läkare verksam enligt LOL, för lagreglerad fysioterapeut verksam enligt LOF eller för privat vårdgivare med vårdavtal behöver du en personpost (personligt HSA-id) upplagd i EK för att kunna logga in och rapportera besök i ARV-portalen 2.

Det finns två sätt att logga in på beroende på vikariatets längd.

 • Vikarier som vikarierar längre än 6 månader behöver ett eTjänstekort/SITHS-kort för att kunna logga in i ARV-portalen 2.

 • Vikarier som beräknas vikariera kortare tid än totalt 6 månader kan logga in med SMS-behörighet vilket innebär att användaren via SMS får en engångskod som skrivs in i särskild inloggningsruta.

Observera att för båda inloggningssätten, eTjänstekort respektive inloggning med SMS, behöver du som vikarie finnas upplagd med personpost i EK.
Se mer information nedan

Koppla administratörer till ARV-portalen 2

Med denna funktion kan du som vårdgivare ge en administratör rättighet att registrera besök och ansökningar för din inrättning. Du kan dels söka fram och koppla en administratör till din inrättning, dels registrera HSA-id och namn (obligatoriska uppgifter) på en administratör som ännu inte finns i ARV-portalen 2 och koppla denne.

Observera att administratören som du ska koppla måste vara registrerad med HSA-id i EK. Administratören måste också ha fått sitt eTjänstekort/SITHS-kort och PIN-kod för att kunna logga in i ARV-portalen 2.

Därefter anger du vilka rättigheter som administratören ska ha, det vill säga rapportera besök, inklusive filuppladdning via ARV-portalen 2.

Läs mer

Läs mer om  e-tjänsten ARV-portalen 2 där du bland annat hittar ingången  till inloggningssidan och kontaktuppgifter till support vid frågor samt snabbguiden till ARV-portalen 2.

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.