Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Rapporteringsanvisningar

Obstetrisk ultraljudsmottagning

Rapporteringsanvisningen ska användas av den verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval obstetrisk ultraljudsverksamhet. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Modellnummer för felsökning

Modellnumret är viktigt när ni kontaktar SLL-IT eller HSF vid till exempel felsökning kring ersättning. Modellnumret rapporteras inte från PAS, utan det syns i Avstämningsfunktionen (AF).

I ERSMO bearbetas den rapporterade informationen för detta avtal i enlighet med följande modeller:

  • 065 - Obestetrisk ultraljudsmottagning