Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Rapporteringsanvisningar

Rehabilitering i slutenvård i varmt klimat för patienter med psoriasis, specialiserad

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är upphandlad och följer förfrågningsunderlag Specialiserad rehabilitering i slutenvård i varmt klimat för patienter med psoriasis. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Rutin vid avbrutet rehabiliteringsprogram

Rapportera först någon av produkterna för rehabilitering. Rapportera sedan någon av produkterna för "avbrutet program", en gång för varje dygn personen inte har varit närvarande (enligt gällande regler för permission eller avbruten rehabilitering). Rapporteringen sker från ert lokala PAS-system.

Exempel: Om en patient som får rehab enligt Psoriasis, vuxna inte utnyttjar 10 vårddagar ska ett avdrag från ersättningen göras. Registrera 1st av produkt 2R190 och 10 st av produkt 2R276. Då ges ersättning för hela vårdtillfället minus antalet vårddagar patienten inte haft rehabilitering.

Avdragsprodukt för medföljande ska också rapporteras då medföljande deltagit på resan och rehabiliteringen avbryts i förtid.

Avbruten rehabilitering

Avbruten rehab, Psoriasis, vuxna

Avbruten rehab, Psoriasis, vuxna

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R276

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R276 - Avbruten rehab, Psoriasis, vuxna

  Ersmo [057]

Avbruten rehab, Psoriasis, barn/ungdom 6 t o m 15 år

Avbruten rehab, Psoriasis, barn/ungdom 6 t o m 15 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R277

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R277 - Avbruten rehab, Psoriasis, barn/ungdom 6 t o m 15 år

  Ersmo [057]

Avbruten rehab, Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

Avbruten rehab, Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R278

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R278 - Avbruten rehab, Psoriasis, unga vuxna 16 t o m 19 år

  Ersmo [057]

Avbruten rehab psoriasis Medföljare till barn/ungdom som är 6 t o m 15 år.

Avbruten rehab psoriasis Medföljare till barn/ungdom som är 6 t o m 15 år.

Ersmo [057]
Ersättningskod: 2R279

Produkt

Används för att identifiera vilken ersättning som ska beräknas och utbetalas. I vissa fall kan koden tillsammans med andra koder utgöra underlag för beräkning av ny produkt.

 • 2R279 - Avbruten rehab psoriasis Medföljare till barn/ungdom som är 6 t o m 15 år.

  Ersmo [057]