Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Vårdgivare som vill bedriva vaccinationsverksamhet i Region Stockholm kan ansöka om vårdval Vaccination. Ansökningar tas emot löpande.

Vårdvalet omfattar från och med januari 2017 två vaccinationsprogram:

  • säsongsinfluensa
  • pneumokocker.

Sökanden väljer själv vilka vaccinationsprogram den vill delta i:

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Rapportera

Vaccinera är den e-tjänst som ska användas av vårdgivaren vid journalföring och rapportering av utförda vaccinationer. Varje vaccination registreras i Vaccinera som ett separat besök där den obligatoriska hälsodeklarationen i elektroniskt format knyts samman med varje patient.

Registrerade vaccinationer ger underlag för ersättning. Denna betalas ut av Region Stockholm en gång per månad. I Vaccinera kan vårdgivarna även ta ut standardrapporter för uppföljning.

Från och med 1 maj 2019 krävs säker inloggning med eTjänstekort till Vaccinera.

eTjänstekort

Samlad information om eTjänstekort. Hur du beställer, hanterar och administrerar ditt kort.

Vaccinera

E-tjänst som används av vårdgivare för journalföring av utförda vaccinationer mot HPV, säsongsinfluensan och pneumokocker i Stockholms län.

Vårdgivare som tidigare har haft avtal

Observera: De vårdgivare som har ett godkänt avtal gällande från och med
2016-03-01 eller senare ska ej ansöka på nytt då detta avtal gäller tills vidare.

Tidigare avtal, Regelbok vaccination, upphörde 2016-02-29. De vårdgivare som  hade detta avtal är nu utestängda från journalföring i Vaccinera och mottagningen är inaktiverad i Vaccinera. Dessa vårdgivare behöver ansöka på nytt.

Så här ansöker du på nytt:

  1. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningshandlingarna i två exemplar och postar dem till adressen nedan.
  2. Logga in i e-blanketten. Använd länken ”För nyregistrering och för inaktiverad mottagning…”
    Sedan tidigare avtal är mottagningen registrerad i e-blanketten och mottagningen har ett HSAid. HSAid är knutet till mottagningens journal i Vaccinera. Fyll i mottagningens HSAid och uppdatera övriga uppgifter.

Om du har glömt mottagningens HSAid kontakta SLL IT Servicedesk, se nedan. Läs mer under rubriken e-blankett.

Observera att uppgifter om företaget och mottagningen ska vara desamma i ansökningshandlingarna och i e-blanketten.

Husläkarverksamhet och sjukhus

Vårdgivare med vårdavtal om husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och sjukhusavtal har vaccination i sina grunduppdrag och ska inte ansöka om Vårdval Vaccination. Ändrade uppgifter registreras i e-blanketten.

Verksamhet ansluten till sjukhus inom SLL ska endast kontakta respektive sjukhus vaccineraadministratör för att få inloggningsuppgifter till systemet Vaccinera.
Dessa verksamheter ska inte fylla i e-blankett eller ansökan.

Nya sökande

Observera: De vårdgivare som har ett godkänt avtal gällande från och med
2016-03-01 eller senare ska ej ansöka på nytt då detta avtal gäller tills vidare.

Så här ansöker du om Vårdval Vaccination för första gången:

  1. Behörig firmatecknare undertecknar ansökningshandlingarna i två exemplar och postar till adressen nedan och
  2. registrerar din mottagning i en elektronisk blankett. Läs mer under rubriken e-blankett.

E-blankett och ansökningshandlingar ska skickas in för varje enskild mottagning där sökanden önskar bedriva verksamhet.

Observera att uppgifter om företaget och mottagningen ska vara desamma i ansökningshandlingarna och i e-blanketten. 

Husläkarverksamhet

Vårdgivare som ansöker om Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjuksvård registerar sig endast i e-blankett.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Region Stockholm, enligt Vårdval Stockholm. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Region Stockholm. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i regionen för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Det är varje enskild vaccinerande enhet som ska ansöka om Vårdval Vaccination. Använder sig enheten av egna avtal med andra vårdgivare i syfte att till exempel ordinera vaccinet är det ändå den vaccinerande enheten som ska ha avtalet och därmed rätten att beställa vaccin samt journalföra/registrera i  systemet Vaccinera.

Registrera/ändra uppgifter

Om du har glömt dina inloggningsuppgifter kontaktar du SLL IT.

Frågor om ansökan

Alla frågor kring godkännande ska ställas per e-post till:

Uppsägning av avtal

Avtalen har en ömsesidig möjlighet till uppsägning. Vårdgivaren kan säga upp sitt avtal och avtalet kan sägas upp av Region Stockholm om vårdgivaren inte lever upp till kraven, något som föregås av anmodan och varning.

Avsluta avtal inom vårdval

Hur du som vårdgivare säger upp ditt avtal inom vårdval Stockholm och vårdval Norrtälje samt vad som gäller när verksamheten upphör.

Kontakt för vårdgivare

vaccination.hsf@sll.se

Relaterad information