Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Barnmorskemottagningen är den första länken i vårdkedjan kring graviditet, förlossning, eftervård och spädbarnstid och har därför en viktig roll för att hålla ihop en tydlig vårdkedja för kvinnan och hennes närstående.

En viktig del i detta är överföringen av information mellan mödrahälsovården och barnhälsovården.

Tvärprofessionella samverkansteam

För gravida kvinnor och nyblivna föräldrar med psykisk skörhet eller sjukdom finns lokala, tvärprofessionella samverkansgrupper med representanter från bland annat mödrahälsovård, barnhälsovård, vuxenpsykiatri, BUP och socialtjänst. Alla barnmorskemottagningar ska aktivt delta i någon av dessa samverkansgrupper. Mer information finns i informationsbroschyren för personal på länken nedan.

Samverkan mellan mödrahälsovård och BUP

Både barnmorskemottagningar och barnavårdscentraler ska regelbundet samverka med konsult från BUP i syfte att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barnet eller i familjen. Det finns en gemensam riktlinje för detta.