Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landsting, SLL, anordnar utbildningar i patientsäkerhet för hälso- och sjukvårdspersonal. Det finns både grundläggande utbildningar i patientsäkerhet och utbildningar för dig som vill fördjupa dig ytterligare. Flera av utbildningarna hittar du på Lärtorget. Där finns både utbildningar som är öppna för alla och sådana som kräver ett tjänsteavtal med Lärtorget och en inloggning med e-tjänstekort.

Under 2014-2017 gjorde landstinget en satsning för utbildning i patientsäkerhet. Utbildningssatsningen som omfattade både en chefsutbildning och en E-utbildning riktad till alla medarbetare har avslutats. Då Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt samlat stöd för patientsäkerhet har SLL:s webbutbildning i patientsäkerhet tagits bort från Lärtorget. Från och med hösten 2017 kommer det att finnas ett kunskapstest avseende patientsäkerhet i Lärtorget.

Basala hygienrutiner och klädregler

En utbildning i basala hygienrutiner och klädregler, BHK, finns på Lärtorget. Kursen finns också på engelska.

E-utbildning

Basala hygienrutiner. Ett sätt att förebygga vårdrelaterade infektioner.

HändelseVis

Webbtjänsten HändelseVis är Stockholms läns landstings gemensamma IT-stöd för risk- och avvikelserapportering. Syftet är att öka säkerheten för patienter och medarbetare. På Lärtorget finns flera utbildningar i HändelseVis. Dessa utbildningar kräver inloggning.

Säker informationshantering

För att få en grundläggande kunskap om hur du hanterar information på ett säkert sätt erbjuds DISA-utbildningen via Lärtorget.

Fördjupande utbildningar på KI

Nedanstående fördjupande kurser erbjuds som uppdragsutbildning i ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Medicinsk stab på hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Händelseanalys

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting ger i samarbete en kurs i händelseanalys. Kursen blandar teori och praktik och utgår från både seminarier och egenstudier. Kursen innehåller bland annat initiering av analys/ansvarsfördelning, journalgranskning, planering, intervjuteknik, utarbetande av händelsekedja, bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag, utarbetande av slutrapport, godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten samt patientmedverkan.

Riskanalys

Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting ger i samarbete en kurs i riskanalys. Kursen blandar teori och praktik och utgår från både seminarier och egenstudier. Kursen innehåller bland annat initiering av analys/ansvarsfördelning, utarbetande av processchema, identifiering av risker och bedömning allvarlighetsgrad och sannolikhet, identifikation av bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag, utarbetande av slutrapport, godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten och patientmedverkan.

Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderas att man har genomgått kursen Händelseanalys, se ovan.