Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Från och med sommaren år 2019 kommer det vara ett krav att alla vårdgivare som vaccinerar på uppdrag av regionen att beställa vacciner i beställningssystemet Proceedo.

Beställning av vacciner i Proceedo med leveranser från Tamro och Oriola

För de enheter som fått tilldelat vaccinkonto för att beställa vacciner med leveranser från Tamro och Oriola finns utbildningsmaterial samt beställnings- och leveransvillkor nedan:

För övriga enheter skall vacciner beställas enligt gängse rutin, tills ni fått tilldelat ett unikt vaccinkonto i Proceedo för beställning av vacciner med leveranser från Tamro och Oriola.

Beställning av vacciner måste ske i Proceedo för att beställande enhet ska erhålla avtalspriser samt få ersättning från HSF för vacciner, exempelvis inom barnvaccinationsprogrammet. BVC- och skolenheter ska beställa vacciner i Proceedo med leveranser från Tamro och Oriola för att fakturan ska tillställas HSF. För övriga enheter ska vacciner beställas i Proceedo med antingen leveranser från ApoEx eller Tamro/Oriola. Orderradsavgift gäller vid beställning via ApoEx som debiteras beställande enhet.

Sjukhusavdelningar och SLSO:s vårdcentraler ska beställa vacciner i Proceedo med leveranser från ApoEx.

Inför övergången behöver två elektroniska blanketter fyllas i för att kunna anslutas till Proceedo med leveranser från Tamro respektive Oriola.

Handläggningstiden för blanketter som fylls i efter detta datum är minst fyra veckor.

För frågor om detta, kontakta vaccin.lsf@sll.se

För mer information om blanketterna, se de två bilagorna nedan.

Proceedo och ApoEx

För enheter som själva betalar för vaccin (dvs ej programvaccinering) ska beställning göras i Proceedo med leverans via apoteket ApoEx. Notera att orderradsavgift då tillkommer samt att fakturan går till beställande enhet.

Från och med 2019-02-09 ska förpackningar scannas av (checkas ut) vid köp, be vaccinbolaget att detta görs åt dig. ApoEx checkar ut förpackningen för beställande enhets räkning. För mer info om detta se e-vis.se.

Här beställer du vaccin (fram tills e-handel är implementerat för din verksamhet/enhet)

Fetmarkerade vacciner nedan är upphandlade programvacciner.

MSD vaccinservice | Kundservice: Vardagar 8-18

Telefon: 0771- 51 51 00
E-post: order@msdvaccinservice.se
Webb: MSD Vaccinservice

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Distribution via Tamro. Ingen leverans dag efter helgdag. Uppge vid beställning att du önskar att förpackningen scannas åt dig.

MSD:s vacciner:

 • Gardasil (HPV=humant papillomvirus)
 • Hexyon (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B samt hepatit B) - OBS Infanrix hexa ska beställas i första hand
 • M-M-RVAXPRO (mässling, påssjuka samt röda hund)
 • Pneumovax (pneumokockvaccin)*
 • Varivax (vattkoppor) – ej upphandlat
 • Zostavax (bältros) – ej upphandlat

* För mer information om pneumokockvacciner, se sektionen Fördjupad information.

Oriola Kundservice sjukvårdsläkemedel | Kundservice vardagar 8-16:30

Telefon: 031-88 72 90
E-post: ks.sjvlakemedel@oriola.com
Webb: GSK (Oriola webbshop)
Webb: Pfizer
Webb: Sanofi

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Ingen leverans dag efter helgdag. Uppge vid beställning att du önskar att förpackningen scannas åt dig.

GSK:s vacciner:

 • Ambirix (hepatit A+B)
 • Bexsero (meningokocker B) - ej upphandlat
 • Encepur (fästingburen encefalit/hjärninflammation)
 • Engerix-B (hepatit B)
 • Havrix (hepatit A)
 • Infanrix Hexa (difteri, stelkramp, kikhosta, polio, haemophilus influenzae B samt hepatit B)
 • Menveo (meningokocker ACYW) - ej upphandlat
 • Priorix (mässling, påssjuka samt röda hund) - OBS M-M-RVAXPRO ska beställas i första hand
 • Rotarix (rotavirus)*
 • Twinrix (hepatit A+B)
 • Varilrix (vattkoppor) - ej upphandlat

* kan även beställas av Gotland men ingår inte i det Gotländska programmet.

Pfizers vacciner:

 • NeisVac-C (meningokocker C) - ej upphandlat
 • Nimenrix (meningokocker ACYW) - ej upphandlat
 • Prevenar 13 (pneumokockvaccin, programvaccin)*
 • Trumemba (meningokocker B) - ej upphandlat

* För mer information om pneumokockvacciner, se Fördjupad information.

Sanofis vacciner:

 • Act-HIB (haemophilus influenzae B) - ej upphandlat
 • Imovax-Polio (polio)
 • Rabies-Imovax (rabies)
 • Stamaril (gula febern) - ej upphandlat
 • Tetravac (difteri, stelkramp, kikhosta samt polio)
 • Typhim Vi (tyfoidfeber) - ej upphandlat
 • Vaxigrip Tetra (influensa)

SBL Vaccin | Kundservice vardagar 8:00–16:30

Telefon: 08-735 12 50
E-post: order@sblvaccin.se
Webb: SBL Vaccin

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Distribution via Oriola. Ingen leverans dag efter helgdag. Se till att avtal finns med Oriola angående att förpackningen scannas.

Valnevas vacciner:

 • Dukoral (kolera) - ej upphandlat
 • Ixiaro (japansk encefalit/hjärninflammation) - ej upphandlat
 • Vivotif (tyfoidfeber) - ej upphandlat

Tamro Vaccin | Kundservice vardagar 8:00–16:30

Telefon: 0771-15 00 30
E-post: vaccin@tamro.com
Webb: Tamro

Beställningar före klockan 14:00 levereras nästkommande vardag. Ingen leverans dag efter helgdag. Uppge vid beställning att du önskar att förpackningen scannas åt dig.

AstraZenecas vacciner:

 • Fluenz tetra (influensa) – ej upphandlat

Scandinavian Biopharma Distributions vacciner:

 • BCG-vaccin AJ Vaccines (tuberkulos) - ej upphandlat*
 • diTeBooster (difteri, stelkramp) - ej upphandlat
 • diTekiBooster (difteri, stelkramp samt kikhosta)
 • Tuberculin PPD RT 23 AJVaccines (tuberkulinprövning) – ej upphandlat*

* Vid beställning till riskgrupp inom särskilt program ska betalkundnummer 70276 anges för centralfakturering.

Restnoterade vacciner

Restnoterade vacciner

Aktuell lista över vacciner som för tillfället är restnoterade, har leveransproblem eller där det finns annan information som påverkar tillgången.

Kostnadsansvar

Barnhälsovård

När barnavårdcentraler (BVC) beställer vacciner inom det allmänna vaccinationsprogrammet, direkt från vaccinbolag, skickas fakturan per automatik till Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF). Även för Engerix-B enligt särskilt program går fakturan per automatik till HSF. För BCG-vaccin och Tuberkulin-PPD enligt särskilt program används betalkundnummer om HSF ska betala, se respektive vaccin.

Eventuell fraktavgift betalas av BVC (se avtalsvillkor).

Elevhälsan

När skolorna beställer HPV-vaccin inom det allmänna vaccinationsprogrammet, direkt från vaccinbolag. skickas fakturan per automatik till HSF. Övriga vacciner bekostas av kommunen eller den enskilda skolan.

Eventuell fraktavgift betalas alltid av skolan/kommunen (se avtalsvillkor).

Vårdval Vaccination

Enheter som deltar i kampanjen mot säsongsinfluensan beställer vacciner och betalar för dessa. HSF ersätter sedan enheten när journalföring skett i Vaccinera.

Upphandlade vacciner

Region Stockholm har flera vacciner på avtal. Avtalen omfattar leveranser till enheter inom regionen, de flesta kommuner i länet, vårdgivare med vårdavtal samt Region Gotland.

Upphandlingarna görs som ett samarbete mellan upphandlingsavdelningen och Stockholms läns läkemedelskommittés expertråd för vaccinationer.

Mer information om regionala avtal såsom vem som är avtalspart, hur länge avtalet gäller etc finns i avtalskatalogen.

Vissa avtal för barnvacciner är nationella och dessa upphandlingar har gjorts av SKL Kommentus Inköpscentral.

Prislista

Prislista upphandlade vacciner

Gällande prislista med ytterligare information om varunummer, förpackningsstorlek, avtalspris med mera för de vacciner som finns på avtal.

Avtalsvillkor

Om leverans dröjer mer än tre arbetsdagar kan vite utgå för upphandlande vacciner - kontakta avtalscontroller på upphandlingsavdelningen.

Fri leverans i kyltransport direkt till vårdinrättning, om så krävs ska frysindikator medfölja lådan. Transportlådorna ingår i ett retursystem - kom ihåg att skicka tillbaka dem.

För Engerix-B, Hexyon, Infanrix hexa, M-M-RVaxpro, Priorix och Tetravac utgår fraktavgift 150 kr vid ordervärde under 300 kr, denna avgift betalas av beställande enhet.

Returrätt gäller endast felaktiga leveranser eller reklamationer.

Vid reklamation måste leverantören skriftligen aviseras inom två dagar efter att felet upptäckts.

Betalning sker 30 dagar efter godkänd faktura och leverans, dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vaccinerna beställs till avtalspris.

Fördjupad information

Vaccination

Information från Smittskydd Stockholm gällande vaccinationer mot specifika sjukdomar, vacciner till barn samt regionens vaccinavtal.

Läkemedelskommitténs expertråd för vaccinationer

Kontakt inom Region Stockholm

För frågor/mer information om beställningsrutiner:

För frågor om avtal

För frågor/mer information om vaccinering enligt smittskyddslagen: