Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

För vaccinationer gäller att typen av injektion har betydelse:

  • Subkutan vaccination: kan ges utan risk för större blödning.
  • Intramuskulär vaccination: viss risk för muskelblödning finns.

Både för vaccination av patienter som behandlas med waran/warfarin och för de som behandlas med nya orala antikoagulantia (NOAK), där blodförtunningsgraden hos den individuella patienten ej säkert kan värderas, rekommenderas att riktlinjerna från Stockholms läns läkemedelskommitté följs.

Sträva efter att på ett säkert sätt ge både influensa- och pneumokockvaccin som intramuskulär injektion eftersom detta ger en bättre skyddseffekt. I samtliga situationer som beskrivs av läkemedelskommitténs rekommenderas 10 min observation efter injektion.