Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Hälsosamma levnadsvanor

Hälso- och sjukvården har uppdraget att stötta personer som behöver förbättra sina levnadsvanor för att leva ett friskare liv. Här finns information och stöd för dig om träffar patienter som behöver ändra sina levnadsvanor. Rekommendationerna följer Regionalt vårdprogram för hälsofrämjande levnadsvanor och omfattar de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, alkoholvanor, fysisk aktivitet och matvanor.