Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Målgrupper för stödet är överviktiga gravida och föräldrar i områden där förekomsten av barnfetma är som högst. Hälsovägledarna finns idag i Skärholmen, Rinkeby, Kista och Husby. Hälsovägledaren stöttar familjerna genom utbildande och motiverande aktiviteter individuellt och i grupp. Arbetet är en del av Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) och genomförs som en forskningsstudie. Drygt 400 familjer har erhållit stödet.

Om stödet 

Det riktade stödet består av tre delar:

 1. Utbildande och motiverande aktiviteter individuellt och i grupp
 2. Samverka och dela kunskap med MVC och BVC
 3. Stärka hälsofrämjande aktiviteter och behandling i närområdet

En viktig komponent i stödet är den kulturella och språkliga anpassningen. Stödet erbjuds idag på arabiska, somaliska, spanska, engelska och svenska.

Resultat

 • Föräldrar rapporterar förbättrade mat- och aktivitetsvanor
 • Positiv trend observeras för mammans viktnedgång
 • Personalen på MVC och BVC upplever att det är enklare att samtala om övervikt och fetma

Bakgrund

 • 11% av fyraåringarna i Stockholm har övervikt eller fetma och i vissa områden har vart femte barn övervikt eller fetma
 • Vanor kring mat och fysisk aktivitet etableras i tidig ålder
 • Barn vars föräldrar har övervikt löper 10-15 gånger högre risk att bli överviktiga
 • Barn vars föräldrar har kort utbildning löper 6-10 gånger högre risk att bli överviktiga
 • Personalen på MVC och BVC uppger att det finns utmaningar att utifrån målgruppens behov stödja förändring av hälsosamma vanor
 • Kostnader (direkta och indirekta) för övervikt och fetma uppskattades till 20 miljarder kronor 2011 i Sverige. Förväntad kostnad 2020 är 28-36 miljarder kronor
 • Högt BMI är den tredje största riskfaktorn för ohälsa enligt Global Burden of Disease i Sverige (2013)

Läs mer i uppföljningsrapporten från Karolinska Institutet

Ladda ned foldern om hälsovägledarna

Hälsovägledare

Folder om riktat stöd för bättre hälsa till familjer med risk för övervikt och fetma.

Start övervikt och fetma

Handlingsprogram övervikt och fetma, HPÖ. Gäller 2016-2020. Här hittar du information och stöd för ditt arbete.