Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Målgrupper för stödet är överviktiga gravida och föräldrar i områden där förekomsten av barnfetma är som högst. Hälsovägledarna finns idag i Skärholmen, Rinkeby, Kista och Husby. Hälsovägledaren stöttar familjerna genom utbildande och motiverande aktiviteter individuellt och i grupp. Arbetet är en del av Handlingsprogram övervikt och fetma (HPÖ) och genomförs som en forskningsstudie. Drygt 400 familjer har erhållit stödet.

Om stödet 

Det riktade stödet består av tre delar:

 1. Utbildande och motiverande aktiviteter individuellt och i grupp
 2. Samverka och dela kunskap med MVC och BVC
 3. Stärka hälsofrämjande aktiviteter och behandling i närområdet

En viktig komponent i stödet är den kulturella och språkliga anpassningen. Stödet erbjuds idag på arabiska, somaliska, spanska, engelska och svenska.

Resultat

 • Föräldrar rapporterar förbättrade mat- och aktivitetsvanor
 • Positiv trend observeras för mammans viktnedgång
 • Personalen på MVC och BVC upplever att det är enklare att samtala om övervikt och fetma

Bakgrund

 • 11% av fyraåringarna i Stockholm har övervikt eller fetma och i vissa områden har vart femte barn övervikt eller fetma
 • Vanor kring mat och fysisk aktivitet etableras i tidig ålder
 • Barn vars föräldrar har övervikt löper 10-15 gånger högre risk att bli överviktiga
 • Barn vars föräldrar har kort utbildning löper 6-10 gånger högre risk att bli överviktiga
 • Personalen på MVC och BVC uppger att det finns utmaningar att utifrån målgruppens behov stödja förändring av hälsosamma vanor
 • Kostnader (direkta och indirekta) för övervikt och fetma uppskattades till 20 miljarder kronor 2011 i Sverige. Förväntad kostnad 2020 är 28-36 miljarder kronor
 • Högt BMI är den tredje största riskfaktorn för ohälsa enligt Global Burden of Disease i Sverige (2013)

Läs mer i uppföljningsrapporten från Karolinska Institutet

Ladda ned foldern om hälsovägledarna

Hälsovägledare

Folder om riktat stöd för bättre hälsa till familjer med risk för övervikt och fetma.