Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

  • Rikshandboken i barnhälsovård är barnhälsovårdens egen webbplats där du finner aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om små barns hälsa och utveckling.

  • Cancerrådgivningen ger patienter, närstående och allmänhet i hela Stockholms län och på Gotland tillgång till råd och stöd kring cancerfrågor.

  • De allra flesta personer i Sverige har förutsättningar att bli donatorer. Man kan donera organ, vävnader eller celler. Donation kan ske både när man är i livet och efter döden.

  • Origo är ett resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld, ett samarbete mellan Stockholms läns landsting, alla kommunerna i Stockholms län och Polismyndigheten, Region Stockholm.

  • Webbplats som ger stöd i det kliniska arbetet inom vuxenpsykiatri och beroendevård i Stockholms län.

  • Strama Stockholm är en specialiserad resurs för arbete med rationell antibiotikaanvändning och mot antibiotikaresistens.

  • Webbplats med samlad medicinsk och administrativ information med fokus på samverkan mellan olika vårdnivåer inom primärvården i Stockholms läns landsting.

  • Vårdhandboken erbjuder, efter bästa kunskapsläge (best practice, evidens, vetenskap och beprövad erfarenhet) kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras.