Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Kunskapsteam Våld i nära relationer är en verksamhet som vänder sig till vårdgivare inom Stockholms läns landsting med utbildning, stöd och information.

Syftet med verksamheten är att vården ska ha en god beredskap för att kunna upptäcka, bemöta och agera i kontakter med patienter som kan vara utsatta för våld i nära relationer.

Kunskapteamet har sakkunskap om våld i nära relationer och kan leda utvecklingsprocesser och hjälpa till att skapa rutiner i vården för arbete med våld i nära relationer.

Kunskapsteamet erbjuder kostnadsfritt:

  • verksamhetsförlagd utbildning
  • stöd i utvecklingsarbete
  • konferenser, seminarier och föreläsningar inom ämnet.

Behöver ni hjälp med ett utvecklingsarbete?

Kunskapsteamets erfarenhet är att utvecklingsarbeten behöver vara väl förankrade i den verksamhet där arbetet ska ske. Det är viktigt att ledningen involveras redan från början, vare sig det handlar om enskilda utbildningsinsatser eller utvecklingsarbeten.

Kontakta gärna oss så planerar vi ert utvecklingsarbete tillsammans.

Kontakt

Läs mer