Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Sökträffar

 • Vårdprogrammet avser att ge praktiska råd till allmänläkare, akutläkare, kirurger, gastroenterologer, radiologer, barnläkare, barnkirurger med flera vid diagnostik och behandling av patienter som...

 • Alla barn med symtom som vid perifer facialispares ska akut, inom 48 timmar, utredas på en barnmedicinsk akutmottagning med möjlighet att utföra lumbalpunktion....

 • Handläggning av akuta tarminfektioner hos vuxna i primär- och slutenvård. Syftet är att skapa gemensamma riktlinjer för bästa möjliga behandling utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.

 • Allergi och astma hos barn och ungdomar är ett vårdprogram för att förebygga, utreda och behandla barn och ungdomar med allergi och astma. Det ska underlätta samarbetet mellan olika vårdenheter, så...

 • Vid varje amputation tas ställning till vilken amputationsnivå som ger bäst förutsättning för läkning och vilken amputationsnivå som ger bäst funktion utifrån den enskilda patientens förutsättningar.

 • Astma hos vuxna är ett regionalt vårdprogram för patienter med astma i vuxen ålder. Det riktar sig främst till läkare och sjuksköterskor i primär- och specialistvård, men även till en bred allmänhet....

 • Behandling av klimakteriella symtom är ett regionalt vårdprogram som främst riktar sig till personal som möter patienter. Programmet kan även läsas av patienter och närstående. Vårdprogrammet...

 • Vårdprogrammet Blödningssjukdomar är baserat på det nationella vårdprogrammet för vård och behandling av blödarsjuka. Det har sedan anpassats för Region Stockholm. Programmet ger riktlinjer för...

 • Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.

  Vårdprogrammet ökar kunskapsutveckling kring amning och belyser amningens fördelar ur olika perspektiv.
 • Diskbråck i ländryggen är ett regionalt vårdprogram som sammanfattar bästa möjliga vård för patienter med diskbråck. Rapporten innehåller slutsatser och rekommendationer till vårdinsatser inom hela...

 • Vårdprogrammet innehåller ett samlat kunskapsunderlag med riktlinjer för alla som möter patienter som riskerar fall inom primärvård, sjukhusvård, geriatrik samt särskilt boende. Det innehåller också...

 • Det regionala vårdprogrammet om hälsofrämjande levnadsvanor är framtaget som ett stöd för alla som arbetar inom hälso- och sjukvården i Region Stockholm.

 • Detta vårdprogram belyser kognitiva sjukdomar med rekommendationer kring utredning och behandling. Även ansvarsfördelningen mellan primär- och specialistvård och kommunal vård och omsorg beskrivs.

 • Vårdprogrammet avser att ge stöd och vägledning kring vården av vuxna patienter i behov av trakeostoma och trakealkanyl med andningsstöd via en ventilator, Kroniskt Invasivt Andningsstöd, (KIAS)...

 • Vårdprogrammet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal som kommer i kontakt med kvinnor med dessa besvär. Berörd personal ska ha kunskap om och kunna initiera utredning och...

 • Vårdprogrammet innehåller information om operationer med ledprotes i höftleden. Kunskapen är hämtad från årsrapporterna i Nationella höftplastikregistret och andra vetenskapliga studier. Det riktar...

 • Vårdprogrammet beskriver orsaker till och konsekvenser av undernäring samt hur dessa tillstånd kan förebyggas. Undernäring förekommer hos ungefär var tredje patient på sjukhus eller i särskilt boende...

 • Vårdprogrammet är tänkt att kortfattat ge patofysiologisk bakgrund till olika orsaker till kronisk hypoxemi samt till underventilation, och även förklara de fysiologiska effekterna av de...

 • Det regionala vårdprogrammet är ett angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet och därmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god...

  Det regionala vårdprogrammet är ett angeläget dokument för att tydliggöra vårdprocesser och remitteringsvägar inom länet och därmed erbjuda alla invånare med reumatisk sjukdom en jämlik och god...
 • Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i Region Stockholm och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med...

  Regionalt vårdprogram för handläggning av stroke i Region Stockholm och komplettering till vårdprogrammet - Prehospital förvarning av strokepatienter till sjukhusläkare och triagering av patienter med...
 • Vårdprogrammet har till syfte att färre patienter ska drabbas av trycksår samt att belysa åtgärder som kan förebygga uppkomst av trycksår. Programmet är uppdelat i två delar. Del ett innehåller...

 • Vårdprogrammets syfte är att ge stöd och vägledning till all hälso- och sjukvårdspersonal som möter personer från 18 år som utsatts för våld i en nära relation och då barn kan ha bevittnat våld....

 • Regionalt vårdprogram Övervikt och fetma baseras på nationell och internationell vetenskap samt beprövad erfarenhet och erbjuder konkreta och, så långt som möjligt, evidensbaserade råd till alla som...