Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

En kvotflykting är en person som har flytt från sitt land och som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR för att få flytta till ett annat land.
När kvotflyktingen har fått uppehållstillstånd och en plats i en kommun arrangerar Migrationsverket resan till Sverige.

För kvotflyktingar som har bosatt sig i Sverige gäller samma rättigheter och skyldigheter som för alla andra invånare. Med ett permanent uppehållstillstånd följer rätt till bland annat barnomsorg, skola, sjukvård och socialförsäkring.

För att få subventionerad sjukvård behöver personen vara folkbokförd. Har personen folkbokfört sig gäller samma rutiner för registrering och fakturering av vården som för andra invånare.

Vård innan folkbokföringen

Tiden fram till folkbokföring kan ibland ta flera månader. Om vård behövs under den tiden innan personen har hunnit folkbokföra sig och alltså saknar ett fullständigt personnummer ska nya taxekoder från 1 januari 2018 användas fram tills folkbokföringen är klar.

I Stockholm finns numera en särskild hantering för dessa situationer, se nedan.

Ersättning för kvotflyktingar

Information om ersättning för kvotflyktingar som ännu inte är folkbokförda boende i Stockholms län. Gäller från och med 1 januari 2018.

Läs mer