Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Här hittar du kontaktuppgifter dit du som vårdgivare kan vända dig om du har frågor om lagstiftning och regelverk kring patientavgifter och vad en patient ska betala i en given situation.

Vem du ska kontakta beror på om mottagningen är landstingsdriven, privat eller organisatoriskt tillhör något av nedanstående sjukhus.

Privata vårdgivare

För privata vårdgivare utanför sjukhusens organisation som inte har något eget patientkontor att vända sig till, kontakta:

Om e-frikort

Frågor som rör regelverk för patientavgifter eller osäkerhet kring vad som ska registreras i e-frikortstjänsten kontaktas i första hand det lokala patientkontoret.

Privata vårdgivare kan kontakta HSF:

Landstingsdriven verksamhet

För landstingsdriven verksamhet på vårdcentraler, inom psykiatrin (inklusive barn- och ungdomspsykiatri, BUP), habilitering, beroendevård eller geriatrisk vård med mera, kontakta:

Sjukhusen

Danderyds sjukhus

Karolinska Universitetssjukhuset

Norrtälje sjukhus

S:t Eriks ögonsjukhus

S:t Eriks Ögonsjukhus AB

Polhemsgatan 50, 112 82 Stockholm

S:t Görans sjukhus

Södersjukhuset

Södertälje sjukhus

Om asylsökande och personer utan tillstånd

Frågor om lagstiftning och regelverk som rör asylsökande och personer utan tillstånd besvaras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Hitta kontaktuppgifter här

Kontaktuppgifter till handläggare på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som kan svara på frågor om lagstiftning och regelverk som rör asylsökande och personer utan tillstånd.