Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Patienter får bara hänvisas till ÖNH-akuten i Huddinge om Hänvisningsstödet (Akutsjukvård-specialistvård-ÖNH) stödjer en sådan hänvisning. Karolinska Solna kommer även fortsättningsvis ha ÖNH-beredskap på plats 24/7, men endast för intern konsultation.

Som en del i genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård ska patienter som inte är i behov av akutsjukhusens resurser omhändertas av andra vårdgivare. Detta innebär att en ökad volym av ÖNH-patienter tas omhand av husläkarmottagningarna, närakuterna, husläkarjourer och av vårdval öron-, näs- och halssjukvård. Hänvisningsstödet ger tydliga instruktioner för var patienterna ska tas emot.

Lättare fall inom ÖNH, som inte behöver remiss till ÖNH-akuten på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, ska som tidigare tas omhand på husläkarmottagningar, husläkarjourer eller på närakuterna och de ska hänvisas enligt Hänvisningsstödet.

Sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden kan med hjälp av Hänvisningsstödet, hänvisa patienter till ÖNH-akuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge (samma entré som akutmottagningen för vuxna patienter).

Patienter som söker akut eller kommer förvarnade med ambulans kommer tas emot på akutmottagningen för vuxna vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och ÖNH-jour söks när behov föreligger.

Barn med ÖNH-besvär omhändertas även fortsättningsvis på husläkarmottagningar, jourläkar-mottagningar, närakuter, barnakutmottagningar samt vid ÖNH-akuten vid Karolinska Huddinge i enlighet med hänvisningsstödet. Patienterna hänvisas till rätt vårdgivare via 1177 Vårdguiden och via 112 vid livshotande tillstånd. Observera skillnaderna i hänvisning av barn som gäller barn i åldrarna 0-14 år respektive 15-18 år.

 • Barn som är 0-14 år med akuta ÖNH-besvär som ska omhändertas på ÖNH-akut enligt Hänvisningsstödet ska hänvisas till barnakutmottagningen vid Karolinska Solna.
 • Barn som är 15-18 år med akuta ÖNH-besvär som ska omhändertas på ÖNH-akut enligt Hänvisningsstödet ska hänvisas till ÖNH-akuten vid Karolinska Huddinge.

Remiss eller hänvisning via 1177 Vårdguiden

Besök till ÖNH-akuten kräver remiss, alternativt skall patienterna kontakta 1177 Vårdguiden på telefon.

 • 1177 Vårdguiden ska följa hänvisningsstödet och kan hänvisa patienter till ÖNH-akuten utan formell remiss eller kontakt innan.
 • Remittenter skall följa hänvisningsstödet, remittera och behöver inte ringa innan.
 • Felremitterade patienter till ÖNH-akuten kommer hänvisas till rätt vårdnivå enligt Hänvisningsstödet, exempelvis till vårdval ÖNH eller till närakut.
 • För remiss av ÖNH-patient till intensivakuten Solna gäller samma riktlinjer som för övriga patienter till intensivakuten, dvs krav på accepterad remiss (direktkontakt ÖNH)

Behov av ÖNH-specialist efter eller inom 48 timmar

 • Öron-, näs- eller halspatienter som, efter första bedömning och eventuell åtgärd på vårdcentral, husläkarjour, närakut eller akutmottagning, är i behov av ett besök hos en ÖNH-specialist efter 48 timmar, hänvisas med remiss till vårdval ÖNH.

 
 • Öron-, näs- eller halspatienter som, efter första bedömning och eventuell åtgärd på vårdcentral, husläkarjour, närakut eller akutmottagning, är i behov av ett besök hos en ÖNH-specialist inom 48 timmar, remitteras enligt Hänvisningsstöd SLL till ÖNH-akutenKarolinska Huddinge. Observera skillnaderna i hänvisning av barn som gäller barn i åldrarna 0-14 år respektive
  15-18 år.

  • Barn som är 0-14 år med akuta ÖNH-besvär som ska omhändertas på ÖNH-akut enligt Hänvisningsstödet ska hänvisas till barnakutmottagningen vid Karolinska Solna.
  • Barn som är 15-18 år med akuta ÖNH-besvär som ska omhändertas på ÖNH-akut enligt Hänvisningsstödet ska hänvisas till ÖNH-akuten vid Karolinska Huddinge.

Fortsatt ÖNH-kompetens på intensivakuten

Det kommer finnas ÖNH-kompetens 24/7 på Intensivakuten vid Karolinska Solna också efter 1 oktober 2018. Denna resurs utgör internt konsultstöd på Karolinska Universitetssjukhuset Solna i sjukhusets högspecialiserade uppdrag. Ställningstagande till överföring av patient till Karolinska Universitetssjukhuset Solna skall alltid föregås av direktkontakt med ÖNH-jouren.