Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Om läkaren bedömer att sjukskrivning är aktuellt ska läkaren välja vilket intyg eller utlåtande hen ska fylla i. Det vanligaste intyget är läkarintyg för sjukpenning, men även andra intyg och utlåtanden finns, exempelvis: läkarutlåtande för förebyggande sjukpenning, läkarutlåtande för sjukersättning, läkarutlåtande för aktivitetsersättning samt läkarutlåtande för särskilt högriskskydd.

Patienten ansvarar i sin tur för att intyget/ utlåtandet kommer till arbetsgivare och/ eller Försäkringskassan.

Försäkringskassans läkarintyg för sjukpenning utgår från DFA-kedjan:

  • Diagnos: Vilken sjukdom har patienten?
  • Funktionsnedsättning: Hur påverkar sjukdomen funktionen fysiskt och/eller psykiskt?
  • Aktivitetsbegränsning: Vilka konsekvenser har funktionsnedsättningen för individen i relation till arbete och aktiviteter?

Enbart läkare och tandläkare får utfärda läkarintyg/ läkarutlåtanden. Andra hälsoprofessioner såsom fysioterapeuter, arbetsterapeuter och psykologer kan bistå läkaren vid bedömning av funktions- och aktivitetsförmåga.

Sjukskrivning – instruktioner och stöd

När en läkare har tagit ställning till att sjukskrivning är en lämplig del i behandlingen ska läkare bedöma och beskriva:

  • sjukdom eller skada enligt gällande kriterier
  • funktionsnedsättning till följd av sjukdomen eller skadan och vad som ligger till grund för bedömningen
  • aktivitetsbegränsning i relation till patientens ordinarie sysselsättning (arbete, arbetssökande, studier, föräldraledighet med mera.) Vilka aktiviteter kan patienten inte utföra eller har begränsad förmåga att utföra?

 Läkaren ska dessutom bedöma och på intyget/ utlåtandet beskriva:

  • graden av nedsatt arbetsförmåga
  • prognosen för sjukdom och arbetsförmåga
  • behov av medicinska behandling, utredning och övriga åtgärder
  • behov av arbetslivsinriktade interventioner.

Jämställd sjukskrivning

Statistik visar att män och kvinnor behandlas olika vid sjukskrivning, kvinnor blir till exempel generellt längre sjukskrivna. Att utveckla en jämställd sjukskrivningsprocess är ett viktigt uppdrag för sjukvården. Bemötande, bedömning, vård och behandling ska bygga på patientens symtom, bakomliggande orsaker och faktiska behov, inte på föreställningar om kvinnligt och manligt.

Intyg och utlåtanden

Elektroniska läkarintyg

Med e-tjänsten Elektroniska läkarintyg kan du, efter patientens samtycke, skicka medicinska underlag och läkarintyg direkt till Försäkringskassan. För att skicka elektroniska läkarintyg behöver journalsystem vara anpassat för tjänsten. Om så inte är fallet kan en fristående webbapplikation (Inera Webcert) användas.

Beslutsstöd

Praktisk information och verktyg

Bipacksedel sjukskrivning

En patientinformation som beskriver syfte och bieffekter med sjukskrivning och vad patienten själv kan göra för att sjukskrivningen ska ge återhämtning. Ger läkaren ett bra stöd i samtalet med patienten.

Arbetsgivarinformation vid sjukskrivning

Information till chefer som har en medarbetare som blivit sjukskriven. Kan stimulera kontakten mellan vården och patientens arbetsgivare. Arbetsgivarinformationen lämnas till patienten, som själv får ge dokumentet till sin chef.

Fördjupningsmaterial

Regler och Riktlinjer

Mer information om lagar, föreskrifter och riktlinjer

Regionala riktlinjer

Här presenteras de två regionala riktlinjer som gäller sjukskrivningsprocessen i Stockholms län.

Kontakt för vårdgivare