Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Här annonseras kommande utbildningar och aktiviteter inom området försäkringsmedicin och sjukskrivning.

Information om vägledningar för kompetensutveckling i försäkringsmedicin från SKL

Sveriges kommuner och landsting, SKL har tagit fram sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin, riktade till olika personalgrupper inom hälso- och sjukvården. Målgruppen för vägledningarna är, förutom verksamhetschefer, utbildningsansvariga, utbildare och handledare med flera och är tänkt som stöd vid planering av försäkringsmedicinsk kompetensutveckling.

Syftet med vägledningarna är att öka kvaliteten och patientsäkerheten i ärenden som kräver försäkringsmedicinska bedömningar.

Alla utbildningar som görs i samarbete med Region Stockholm följer strukturen i vägledningarna.

Basutbildning motsvarande AT-nivå

Webbutbildningar

Din hjälp i konsten att sjukskriva - Lärtorget

En webbaserad grundutbildning som vänder sig till alla vårdprofessioner och behandlar områden som medikalisering, jämställdhet, jobbet som risk- eller friskfaktor och det försäkringsmedicinska regelverket. Syftet är att deltagarna ska hitta ett förhållningssätt, öka sin kompetens och få hjälp med praktiska tips i den kliniska vardagen. Utbildningen finns även tillgänglig på Lärtorgets inloggningssida där det är möjligt att skriva ut ett intyg på genomgången kurs. Kursen kan göras fortlöpande och är kostnadsfri.

Introduktionsfilm till webbutbildningen Din hjälp i konsten att sjukskriva som kan användas fristående.

Sjukskrivning i praktiken - Lärtorget

En webbaserad grundutbildning som främst fokuserar på sjukskrivningsbedömningen, utformning av underlag samt samverkan med andra aktörer. Vi följer ett fall genom sjukskrivningsprocessen. Testfrågor ligger fortlöpande under kursen som är helt självstyrd. Kursen ges av Försäkringsmedicinska kommittén i Region Stockholm (FÖRKOM) i samarbete med Karolinska Institutet, Försäkringskassan och Karolinska sjukhuset. Även här kan du skriva ut ett intyg att du är godkänd på kursen. Kursen kan göras fortlöpande och är kostnadsfri för alla vårdgivare som har avtal med Region Stockholm.

Lärarledd utbildning

 • Baskurs i klinisk försäkringsmedicin för läkare

  Datum för höstens utbildningar är;

  Tillfälle 1: 16 och 23 september

  Tillfälle 2: 7 och 15 oktober

  Tillfälle 3: 4 och 14 november

Aanmälan via Janusinfo.

Fördjupad utbildning motsvarande ST-nivå

Webbutbildning

Webbutbildning i klinisk försäkringsmedicin - SKL

En webbaserad kurs som ger läkare under specialiseringstjänstgöring fördjupade kunskaper i klinisk försäkringsmedicin. Övriga målgrupper är specialistkompetenta läkare och andra personalgrupper inom hälso- och sjukvården som hanterar försäkringsmedicinska frågeställningar samt handledare. Kursen inklusive kunskapstesten tillgodoser krav utifrån målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring för målområde b4 försäkringsmedicin samt delar av andra målområden.

Lärarledd utbildning

 • Sjukskrivningens praktik, delmål b4, APC Monika Engblom

  Målgrupp: ST-läkare i allmänmedicin.
  Kursens syfte är att deltagarna ska känna sig mer nöjda med sitt sätt att hantera sjukskrivningar genom ökad förståelse för möjligheter och begränsningar i sjukskrivningsprocessen och kunskap om bemötandets betydelse.

När nya tillfällen uppdateras görs anmälan via Janusinfo.

Online-handledning

 • Online handledning för ST-läkare i psykiatri och allmänmedicin samt handledare

  Två specifika tillfällen under våren 2019:
  4 juni klockan 10-12, ST-läkare psykiatri
  13 juni klockan 13-15, ST-läkare allmänmedicin

Läs mer och anmäl dig här

Interaktiv handledning online. Handledningen bidrar med verktyg som är användbara i den kliniska vardagen. Innehållet anpassas efter deltagarnas behov.

Fortbildning

 • Akademisk Primärvårdscentrum (APC)

  APC håller på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen försäkringsmedicinsk fortbildning för primärvården.
 • Centrum för Psykiatriforskning (CPF)

  CPF har i uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att bedriva försäkringsmedicinsk fortbildning inom psykiatrin.

Kontakt för vårdgivare

Britt Arrelöv

Medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, ordförande i försäkringsmedicinska kommittén samt ordförande i centrala gaskommittén.