Till start

Vårdgivarguiden

Sökträffar

Hälsoundersökningar för asylsökande och vissa andra migranter

Asylsökande och vissa andra migranter som har en koppling till skyddsbehov ska enligt lag erbjudas en hälsoundersökning efter ankomst till Sverige. Hälsoundersökningen är frivillig och kostnadsfri för patienten.

Informationsmaterial - personer utan tillstånd och asylsökande.

Informationsfoldrar, tolkkarta och patientkort för personer utan tillstånd och asylsökande.

Patientavgifter - personer utan tillstånd

För personer utan tillstånd gäller, i samband med hälso- och sjukvård, särskilda regler vid uttag av patientavgift.

Personer som saknar tillstånd

Vuxna personer som vistas i landet utan tillstånd ska enligt lag ha samma subventionerade hälso- och sjukvård som vuxna asylsökande.

Registrering, fakturering och ersättning – personer utan tillstånd

Vid fakturering av personer som saknar tillstånd används samma rutiner som för asylsökande.

Rätt till subventionerad vård - personer utan tillstånd

Personer utan tillstånd har rätt att få subventionerad vård till samma patientavgift som asylsökande.

Vård som inte kan anstå

Begreppet vård som inte kan anstå är en utvidgning av den vård som definieras som omedelbar. Bedömning avgörs i det enskilda fallet av behandlande läkare eller annan vårdansvarig personal.

Visar 1-7/7