Brödsmule-navigation

Alla vårdgivare som hanterar tekniska hjälpmedel ska erbjuda högkostnadskort och utfärda frikort.

En person som använder hjälpmedel ska under loppet av ett år inte behöva betala mer än 2000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel. Frikort för hjälpmedel börjar gälla när kostnaderna för hjälpmedel överstiger 2000 kr under en 12-månadersperiod.

Högkostnadsskyddet omfattar alla avgifter – utom avgifter för ortopediska skor, tyngdtäcke, utbyte av andningsmask och andra avgiftsbelagda tillbehör/reservdelar. För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.

Beställning

Högkostnadskort, frikort och plastfickor för tekniska hjälpmedel beställs av vårdgivaren från Medicarrier via e-post:
hogkostnadsskydd@sll.se

I betällningen ska du ange:

  • antal
  • mottagare
  • leveransadress
  • din e-postadress

Läs mer