Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Läkemedel som har föreskrivits av patientens behandlande läkare mot en allmänfarlig sjukdom och som läkaren bedömer minskar risken för smittspridning är kostnadsfria för patienten enligt 7 kap 1 § smittskyddslagen (SmL).

Aktivitetet Avgift
Förskrivning av regiondrivna läkare (allmänfarlig sjukdom) 0 kr
Förskrivning av privatläkare (allmänfarlig sjukdom) 0 kr

Receptet måste märkas ”Kostnadsfritt enligt SmL”.

Läs mer

Kostnadsfrihet vid undersökning, vård och behandling av allmänfarlig sjukdom

Enligt smittskyddslagen har patienter med en konstaterad eller misstänkt allmänfarlig sjukdom rätt till kostnadsfri undersökning, vård och behandling om den behandlande läkaren bedömer att risken för smittspridning minskar.

  • Uppdaterad: 1 december 2020

  • Faktagranskad: 1 december 2020

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen