Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här redovisas det senaste vad som är aktuellt gällande patientavgifter och genomförda revideringar i Avgiftshandboken och Turisthandboken. 

28 mars

Riksdagen har beslutat att covid-19 inte längre ska klassas som en allmänfarlig sjukdom. Detta innebär att kostnadsfriheten enligt smittskyddslagen för undersökning, vård och behandling av covid-19 upphör att gälla 1 april och reglerna återgår till det normala.

15 mars

Från 1 april införs enhetligare taxor än dagens breda spektrum av avgifter. Detta görs för att förenkla både för patienter och vårdgivare och för att möjliggöra nya betalningssätt och administrativa processer.


Affisch för patientavgifter som börjar gälla 1 april finns för nerladdning eller beställning via följande länk:

Affischer med patientavgifter och om uteblivandeavgift för beställning och nerladdning.

2 mars

Nytt uppdaterat regelverk som börjar gälla 1 april.

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 april 2022.

7 februari

Uppdaterat i Personer från andra länder - regler och avgifter. Ändrad avgift under rubriken Planerad vård, Övriga länder utanför EU/EESområdet med vilket Sverige saknar sjukvårdskonvention.

Regelverk för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige. Gäller från 1 april 2022.

  • Uppdaterad: 28 mars 2022

  • Faktagranskad: 24 mars 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen