Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Här redovisas nyheter gällande patientavgifter och genomförda revideringar i Avgiftshandboken och Turisthandboken. 

26 mars

Turisthandboken har uppdaterats med en ny sida gällande uteblivandeavgift för personer från andra länder.

Uteblivandeavgift - personer bosatta i andra länder

För personer som har rätt till offentligt subventionerad vård i Region Stockholm, gäller samma avgift, regler, tidsfrister och undantag för uteblivandeavgift som för folkbokförda.

24 mars

Regelverket Personer från andra länder – Regler och rättigheter (sidan 21), samt Regelverk för patientavgifter (sidan 17), har reviderats för att förtydliga att reglerna gällande uteblivandeavgift enbart gäller personer som har rätt till offentligt subventionerad vård i Stockholms län.

Regler och avgifter - Personer från andra länder

Regelverk för utlandssvenskar, utländska medborgare, ambassadpersonal och personer som arbetar, studerar och/eller tillfälligt vistas i Sverige. Gäller från 1 januari 2021. Reviderad 18 mars 2021.

Regelverk för patientavgifter

Region Stockholms regelverk för patientavgifter. Gäller från och med 1 januari 2021. Reviderad 18 mars 2021.

25 februari

Kompletterat med bild på det nya UK Global Health Insurance Card (GHIC) på denna sida.

Särskilda sjukförsäkringskortet (UK EHIC)

Här ser du hur de särskilda sjukförsäkringskorten UK EHIC och GHIC ser ut.

15 januari

Turisthandboken är uppdaterad med information angående Brexit – Vård av personer från Storbritannien.

 

  • Uppdaterad: 26 mars 2021

  • Faktagranskad: 24 mars 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Josefin Chau, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen