Till start

Vårdgivarguiden

Om en begravning sker efter tio dagar från dödsfallet, behöver kroppen i de flesta fall balsameras. Behov av balsamering beslutas av ansvarig läkare vid bårhuset.

Typ av intyg Avgift
Balsamering 913 kr, betalas av dödsboet

Läs mer

Foldern ”När någon avlidit” innehåller information och praktiska råd till närstående i samband med ett dödsfall. Foldern har tagits fram av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen inom Region Stockholm.

  • Uppdaterad: 16 februari 2021

  • Faktagranskad: 16 februari 2021

  • Redaktör: Eleonore Holmgren

  • Faktagranskare: Birgitta Rosengren, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen