Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

I Region Stockholms system Kodserver finns de koder och klassifikationer som används för att rapportera utförd vård. Koderna och beskrivningarna av dem finns i rapporteringsanvisningen för varje vårdavtal. Utöver nedan är det obligatoriskt att rapportera verksamhetens kombikakod och patientens personnummer eller reservnummer (ej folkbokförda).

Tabeller i Kodserver

Variabler och tillhörande koder för administrativ beskrivning:

Kod Tabell i Kodserver
Besökstyp BTYP
Yrkeskategori VDG
Taxa TAXA
Akut/Ej Akut AKUT
Inskrivning i slutenvård IKOD
Utskrivning i slutenvård UKOD

Variabler och tillhörande koder för medicinsk beskrivning:

Kod Tabell i Kodserver
Diagnoskoder (enligt ICD-10-SE) DIAGNOS
Åtgärdskoder (enligt KVÅ) OPKOD
Läkemedelskoder (enligt ATC) ATC

Variabel och tillhörande koder för ekonomisk beskrivning:

DRG-koder (Diagnosrelaterade grupper enligt NordDRG-CC)* T-koder och andra produkter PRODUKT

*DRG-koden skapas vid att vårdgivarens PAS anropar SLLs grupperare. DRG-koden rapporteras sedan till GVR. DRG-koden ska ha produkttyp K. 

Koder rapporteras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter.

Taxekoder

Baslista över de taxekoder som vårdgivare använder vid rapportering av vårdkontakter i öppen vård till Gemensamt vårdregister, GVR.

Rapporteringsanvisningar

Här hittar du anvisningar, per vårdområde, för hur vårdkontakter ska rapporteras för utbetalning av ersättning.

Vårdinformatik

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i regionen. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter:

Här finns information om beskrivningssystemet inom sjukvården i Region Stockholm. Det bygger på internationella och nationella klassifikationer och på ett regelverk för rapportering av vårdkontakter.

Det här betyder koderna

Här finns beskrivningar av de vanligaste koderna i rapporteringsanvisningarna. Du ser vad koden betyder och hur den ska användas.

  • Uppdaterad: 21 februari 2022

  • Faktagranskad: 28 oktober 2021

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Fredrik Persson, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen