Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Barn- och ungdomspsykiatri

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt avtal om Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument. Avser modell 111.

Vårdkontakter

Mottagningsbesök, enskilt och team

Hembesök och besök på annan plats

Gruppbesök, enskilt och team

Längre behandling och dagvård

Konferens

Distanskontakt

Avslut av utredning utan patientkontakt

Din filtrering gav inga träffar.