Till start

Vårdgivarguiden

Rapporteringsanvisning

Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Automatgenererade tilläggsersättningar

För att få tilläggsersättning måste man ha en grundersättning för vårdkontakten, vilken fås vid rapportering enligt anvisningarna under sidan Vårdkontakter Region Stockholm

Dessa tilläggsersättningar räknas ut automatiskt från Ersmo utifrån vad som rapporteras på grundbesöket (se under Vårdkontakter). Ingen extra rapportering från PAS ska göras.

Hembesök

Ålder vid besöksdatum

Hembesök i perifert beläget basområde

Listning