Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation
Rapporteringsanvisning

Utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år)

Rapporteringsanvisningen ska användas av verksamhet som är godkänd att bedriva vård enligt förfrågningsunderlag Vårdval Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård och har avtal att utföra utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år). Fram till 31 augusti 2022 har vissa mottagningar tagit emot barn 0 - 5 år med mild till måttlig psykisk ohälsa. Dessa ska avsluta påbörjad behandling för barnet senast 31 december 2022. Rapporteringsanvisningen fokuserar på variabler som ger ersättning. Oavsett påverkan på ersättning ska vårdkontakterna dokumenteras och rapporteras i enlighet med Regelverk för rapportering av vårdkontakter och övriga styrdokument.

Vårdkontakter Region Stockholm

Denna rapporteringsanvisningen gäller endast för verksamhet som utför utökade insatser för psykisk hälsa barn och unga (6-17 år) från 1 december 2021. Rapportering ska ske på specifik kombikakod/ekonomisk enhet avsedd för detta uppdrag (UPT 320, se FFU).

Behandling 0-5 år

Behandling 18-19 år

Enskilt fysiskt besök 6-17 år

Teambesök 6-17 år

Gruppbesök 6-17 år

SIP samtalsbehandlare (teambesök på annan plats eller i hemmet) 6-17 år

SIP läkare (besök på annan plats, teambesök på annan plats eller i hemmet) 6-17 år

Videomöte 6-17 år

Internetbaserat KBT 6-17 år

Enskilt fysiskt besök 0-5 år

Teambesök 0-5 år

Gruppbesök 0-5 år

SIP samtalsbehandlare (teambesök på annan plats eller i hemmet) 0-5 år

SIP läkare (besök på annan plats, teambesök på annan plats eller i hemmet) 0-5 år

Videomöte 0-5 år

Internetbaserat KBT 0-5 år

Din filtrering gav inga träffar.