Till start

Vårdgivarguiden

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) är en av WHO:s huvudklassifikationer. Klassifikationen kompletterar ICD-10, eftersom två personer med samma sjukdom kan ha olika nivåer av funktionstillstånd. Klassifikation täcker alla åldrar.

Region Stockholm kräver inte inrapportering av ICF-koder från hälso- och sjukvården.

Läs mer på Socialstyrelsens webbplats.

  • Uppdaterad: 16 november 2022

  • Faktagranskad: 16 november 2022

  • Redaktör: Britta Manninen

  • Faktagranskare: Katriina Pernaa Bäckman, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen