Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akutsjukhus

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning.Danderyds sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Allergologi, specialiserad i öppenvård - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
Allmän barn- och ungdomstandvård - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
Avancerad sjukvård i hemmet, ASiH - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP

Avtalsinformation inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar

Vårduppdraget omfattar utredning, diagnostik och behandling av neurologisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning. Vårduppdraget omfattar även rehabilitering och läkarkonsultation.

 • Regionägd vård
Barnhörselhabilitering på Rosenlunds sjukhus

Målgrupp är barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer. Mottagningen finns på Rosenlunds sjukhus.

 • Regionägd vård
Barnmorskemottagning - Vårdval Norrtälje

Graviditetsövervakning och eftervård, insatser för familjeplanering samt screening för cervixcancer. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Barnmorskemottagning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapportering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
Beroendevård

Samlad information om avtal och uppdrag inom specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
BVC - Vårdval Norrtälje

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
BVC - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, specialiserad, SLSO

Centrum för cancerrehabilitering erbjuder vuxna patienter som trots insatser på sjukhuset eller i primärvården har kvarstående behov av rehabilitering.

 • Regionägd vård
Fotsjukvård - Vårdval Norrtälje

Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård. Ansökningshandlingar, kontakt, vårdgivare med avtal, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - Vårdval Norrtälje

Samlad information samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Fysioterapi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förlossning - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Gastroenterologi och hepatologi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Geriatrik - Vårdval Stockholm

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering. Här finns också...

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Geriatrisk vård - avtal och uppdrag

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Gynekologi, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Habilitering i öppenvård - Habilitering och Hälsa, SLSO

Målgrupp- och uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och vårdgivare som har avtal, kontakt. Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal.

 • Regionägd vård
Habiliteringsläkaren inom Habilitering & Hälsa - konsultation till vårdpersonal

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i...

 • Regionägd vård
Habiliteringsteam för vuxna - Huddinge sjukhus

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning lokaliserat vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

 • Regionägd vård
Hemlöshet – vård för personer i

Beskrivning av uppdrag och målgrupp inom vård för personer i hemlöshet.

 • Avtal enligt LOU
Hudsjukvård, specialiserad - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet, ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - Vårdval Norrtälje

Ansökan, förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontakt för husläkarverksamhet i Norrtälje.

 • Vårdval Norrtälje
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård - Vårdval Stockholm

För vårdgivare verksamma inom husläkarverksamhet eller som vill ansöka om vårdavtal.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Visar 1-30/83