Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Sökträffar

Akutsjukhus

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, uppföljning. Danderyds sjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, S:t Eriks ögonsjukhus AB, Södersjukhuset AB och Södertälje sjukhus.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Allergologi, specialiserad i öppenvård – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Allmän barn- och ungdomstandvård – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar - Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård, BUP

Avtalsinformation inom barn- och ungdomspsykiatrisk specialistvård samt rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Barnhabilitering och neuropsykiatriska utredningar

Målgrupp är barn-och ungdomar 0-18 år med neurologisk sjukdom, utvecklingsavvikelser och/eller funktionsnedsättning. Uppdragsbeskrivning och kontakt.

 • Regionägd vård
Barnhörselhabilitering på Rosenlunds sjukhus

Målgrupp är barn och ungdomar med hörselnedsättning och dövhet samt barn och ungdomar med svår tinnitus och deras familjer. Mottagningen finns på Rosenlunds sjukhus.

 • Regionägd vård
Barnmorskemottagning – Vårdval Norrtälje

Graviditetsövervakning och eftervård, insatser för familjeplanering samt screening för cervixcancer. Ansökningshandlingar, kontakt, godkända vårdgivare, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
Barnmorskemottagning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapportering och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Beroendevård

Samlad information om avtal och uppdrag inom specialiserad beroendevård för barn, ungdomar och vuxna.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
BVC – Vårdval Norrtälje

Samlad information om vårdavtalsområdet samt ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
BVC – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Cancerrehabilitering, planerad specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Centrum för cancerrehabilitering, SLSO

Samlad information om uppdrag, målgrupp samt rapporteringsanvisning och kontaktuppgifter.

 • Regionägd vård
Fotsjukvård – Vårdval Norrtälje

Vårdvalet gäller medicinsk fotsjukvård i öppenvård. Ansökningshandlingar, kontakt, vårdgivare med avtal, rapportering.

 • Vårdval Norrtälje
Fysioterapi, specialiserad – Vårdval Norrtälje

Samlad information samt ansökningshandlingar, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Norrtälje
Fysioterapi, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, förfrågningsunderlag, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Förlossning – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Gastroenterologi och hepatologi i öppenvård, specialiserad

Samlad information om uppdraget samt avtalsbilagor, rapporteringsanvisningar, uppföljning och kontakt.

 • Avtal enligt LOU
Geriatrik – Vårdval Stockholm

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering. Här finns också ansökningshandlingar och förfrågningsunderlag.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Geriatrisk vård – avtal och uppdrag

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar, kontaktuppgifter och fakturering.

 • Avtal enligt LOU
 • Regionägd vård
Gynekologi, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet samt ansökningshandlingar, checklistor, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar och kontakt.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Habilitering i öppenvård – Habilitering och Hälsa, SLSO

Målgrupp- och uppdragsbeskrivning, rapportering, uppföljning och vårdgivare som har avtal, kontakt. Avtalet är ett länsövergripande vårdavtal.

 • Regionägd vård
Habiliteringsläkaren inom Habilitering & Hälsa – konsultation till vårdpersonal

Uppdragsbeskrivning och kontakt. Habiliteringsläkaren är en del av uppdraget för Habilitering & Hälsa, SLSO. Uppdraget är att stärka den medicinska vården för vuxna personer med funktionsnedsättning i Stockholms län.

 • Regionägd vård
Habiliteringsteam för vuxna – Huddinge sjukhus

Läkarledd habilitering för vuxna med rörelsenedsättning och/eller intellektuell funktionsnedsättning lokaliserat vid Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

 • Regionägd vård
Hemlöshet – vård för personer i hemlöshet

Beskrivning av uppdrag och målgrupp inom vård för personer i hemlöshet.

 • Avtal enligt LOU
Hudsjukvård, specialiserad – Vårdval Stockholm

Samlad information om vårdvalet, ansökningshandlingar, vårdgivare med avtal, rapporteringsanvisningar och kontaktuppgifter.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård – Vårdval Norrtälje

Ansökan, förfrågningsunderlag, uppdragsbeskrivning, godkända vårdgivare, rapporteringsanvisningar, kontakt för husläkarverksamhet i Norrtälje.

 • Vårdval Norrtälje
Husläkarverksamhet med basal hemsjukvård – Vårdval Stockholm

För vårdgivare verksamma inom husläkarverksamhet eller som vill ansöka om vårdavtal.

 • Vårdval Stockholm
 • Avtal enligt LOV
Visar 1-30/80