Till start

Vårdgivarguiden

Brödsmule-navigation

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen för detta vårdval är:

 • patienter med språk- och talstörning
 • patienter med röststörning
 • patienter med stamning
 • patienter med neurologiskt betingad språk- och talstörning och/eller sväljstörning
 • personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

I uppdraget ingår att:

 • bedöma, utreda, diagnostisera och behandla
 • förskriva hjälpmedel
 • ge rådgivning och handledning till anhöriga eller berörda medarbetare
 • driva mottagningsverksamhet och vid behov utföra behandling i hemmet
 • utföra gruppbehandling
 • samarbeta med utredningsteam inom barn- och ungdomspsykiatriska samt barn- och ungdomsmedicinska mottagningar.

Förfrågningsunderlag

I förfrågningsunderlaget finns de aktuella krav som gäller för vårdgivare inom vårdvalet. Eventuella förändringar under avtalstid meddelas direkt till vårdgivaren.

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från 1 januari 2022.

Vårdgivare med avtal

Rapportera

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska rapportering till regionens register göras. I anvisningen hittar du vad du ska rapportera, och du som vårdgivare ansvarar för att ha teknisk förmåga att rapportera enligt den.

Anvisning för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från 1 januari 2022. Uppdaterad 1 april 2022.

Ansök om avtal

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, enligt Vårdval Norrtälje. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget. Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte uppfyller kraven.

Ansökningar tas emot löpande och det finns ingen begränsning i antalet utförare men däremot ett ekonomiskt tak för respektive mottagning.

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden som är upphandlade enligt LOV. Ansökningsblanketten finns i förfrågningsunderlaget.

I dokumentet anges gällande krav på lokalens fysiska tillgänglighet. Redovisning av lokalens fysiska tillgänglighet ska bifogas ansökan om godkännande enligt LOV.

Ansök om ändring

Blankett för anmälan av förändringar i avtalad logopediverksamhet.

Kontakt för vårdgivare

Frågor om ansökan och godkännande för vårdval Norrtälje kan ställas per e-post.

Registrator

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Ulrika Elg|Avtalsansvarig

Avdelningen för Kvalitet och Innovation

 • Uppdaterad: 29 december 2021

 • Faktagranskad: 29 december 2021

 • Redaktör: Britta Manninen

 • Faktagranskare: Ulrika Elg, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje