Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Val av geriatrisk klinik

 • Patienten kan välja mellan de geriatriska kliniker som har tillgänglig plats enligt BelPort.
 • Om patienten inte kan välja eller avstår från att välja skickas remiss till den vårdgivare som har områdesansvar där patienten bor, om det enligt BelPort finns ledig plats där. Annars skickas remiss till annan geriatrisk klinik som har tillgänglig plats.
 • Om det inte finns någon tillgänglig plats enligt Belport har vårdgivaren med områdesansvar där patienten bor ansvar för att ordna en vårdplats. Om efterfrågan är stor kan patienten hamna i kö till vårdgivaren.
 • Remiss/förfrågan ska enbart ställas till en geriatrisk klinik.

Gör så här:

 • Ta reda på vart det finns lediga vårdplatser på BelPort. Du behöver inget lösenord. Välj vårdtyp geriatrik och Stockholms län för att se tillgängliga vårdplatser på länets geriatriska kliniker.
 • Informera patienten om vart det finns lediga platser. Om patienten kan och vill välja, kontakta den valda vårdgivaren. Om patienten inte kan eller vill välja, eller om det inte finns några lediga platser kontakta den vårdgivare som har områdesansvar där patienten bor.
 • Kontakta den valda vårdgivaren och gör förfrågan. Kontaktuppgifter finns i BelPort.
 • Invänta besked.

BelPort

En internet-baserad portal för beläggningsregistrering inom sjukvården. Här visas tillgängliga vårdplatser inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), specialiserad palliativ slutenvård (SPSV), geriatriska kliniker, kirurgisk och neurologisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus samt intensivvårdsenheter.

Besked om direktintag till geriatrisk klinik

Vid remittering/förfrågan från ambulans eller jourläkarbil:

 • För att direktintag ska vara möjligt krävs att den geriatriska kliniken kan göra en säker bedömning inom rimlig tid.

Vid remittering/förfrågan från hemmet/SÄBO/närakut/akutmottagning:

 • Godkänd remiss/förfrågan ska besvaras, och patienten erbjudas plats, inom tre timmar. Detta gäller dygnet runt alla dagar.

Vid remittering från vårdavdelning till geriatrisk klinik:

 • Godkänd remiss/förfrågan från vårdavdelning ska besvaras, och plats erbjudas inom 24 timmar.

Läs mer om geriatrikens uppdrag

Geriatrik

Uppdrag och målgrupp för geriatrisk vård, ansvariga vårdgivare per geografiskt område, remittering, uppföljningsplan, rapporteringsanvisningar och fakturering.