Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Som lagreglerad läkare kan du ansöka om att sälja din verksamhet via ett upphandlingsförfarande i landstinget.

Köparen övertar säljarens verksamhet och tecknar ett samverkansavtal med landstinget.

Det är bara läkare som kan överlåta sin etablering, eftersom specialiserad sjukgymnastik är ett vårdvalsområde i Stockholms och Norrtälje läns landsting.

Du som vill överlåta din verksamhet anmäler detta till landstinget digitalt i
ARV-portalen 2. Handläggningstiden är ungefär sex - nio månader.

Villkor för att överlåta etablering

Säljarens verksamhet ska

 • ha en specialitet som ligger utanför vårdvalsområdena
 • vara aktiv.

Säljaren ska arbeta heltid, motsvarande 35 timmar per vecka. Landstinget gör i förekommande fall en rimlighetsbedömning om verksamheten kan anses som aktiv.

Köparen ska

 • ha relevant specialistkompetens
 • säga upp eventuell landstingsanställning före avtalstecknandet.

Köparen måste ha fullgjort sina betalningar av skatt och sociala avgifter, får inte vara föremål för konkurs, konkursansökan, tvångslikvidation, ackord, inställda betalningar eller näringsförbud. Köparen får heller inte vara dömd för brott eller gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Så här går en överlåtelse till:

 1. För att göra en anmälan om ersättningsetablering se menyvalet Ansökningar i ARV-portalen 2.
 2. Landstinget handlägger anmälan och begär eventuellt in kompletterande uppgifter. Beslut kommer efter sex till nio månader.
 3. Landstinget annonserar ut ansökningsinbjudan på upphandlingssajten Visma Opic under åtta veckor. Inbjudan finns även på Vårdgivarguiden. Under denna period kan säljaren få svara på detaljerade frågor från sökande. Säljaren kan även annonsera till egen kostnad i exempelvis i tidningar och tidskrifter.
 4. Ansökningarna omfattas av upphandlingssekretess. Under ansökningstiden kan sökande skriftligen ändra eller dra tillbaka sitt bud. Därefter är budet bindande så länge som det står i inbjudan.
 5. Landstinget utser den till köpare som uppfyller alla krav och lämnar högst pris.
 6. Säljare och köpare tecknar ett överlåtelseavtal. Säljaren säger upp etableringen skriftligt.
 7. Landstinget godkänner uppsägningen och tecknar samverkansavtal med köparen.  

Begränsningar

Det finns flera begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering

För att få teckna samverkansavtal med landstinget måste den övertagande läkaren uppfylla krav om till exempel relevant specialistkompetens. Läkaren måste också säga upp sin eventuella anställning i något landsting.

Samverkansavtal får inte tecknas om läkaren har eller kan få ersättning inom ramen för ett valfrihetssystem.

Den verksamhet som ersättningsetableringen gäller måste vara aktiv. Läkaren måste arbeta på heltid, vilket motsvarar arbete i 35 timmar per vecka. Landstinget kommer i förekommande fall att göra en rimlighetsbedömning kring om verksamheten kan anses som aktiv.

Läkare kan uteslutas från att teckna samverkansavtal om han eller hon är försatt i eller ansökt om konkurs. Detta gäller även tvångslikvidation och ackord, inställda betalningar eller om näringsförbud finns. Andra skäl som hindrar samverkansavtal är om läkaren inte fullgjort betalningar av skatt och socialförsäkringsavgifter. Att lämna felaktiga upplysningar eller att låta bli att lämna begärda upplysningar kan också innebära uteslutning.

Läkare kan också uteslutas om han eller hon är dömd för brott inom sin yrkesutövning, eller om landstinget kan visa att läkaren gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i sin yrkesutövning.

Uppsägning av rätten till ersättning

För att anmäla uppsägning av rätten till ersättning se menyvalet Ansökningar i ARV-portalen 2.

Anmälan om ersättningsetablering

För att göra en anmälan om ersättningsetablering se menyvalet Ansökningar i ARV-portalen 2.

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Aktuella ersättningsetableringar i SLL

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd

Box 6913, 102 39 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 11B. Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.