Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Som privatläkare eller privat sjukgymnast/fysioterapeut har du möjlighet att ansöka om att flytta din verksamhet till ett annat geografiskt område. Skicka in en ansökan för prövning minst tre månader i förväg.

En grundläggande förutsättning vid flytt kommer alltid fortsättningsvis vara att lokalerna är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Samma krav på lokaler som de som ställs inom vårdvalen kommer nu att ställas på lokaler vid flyttförfrågningar för fysioterapeuter verksamma enligt LOF samt för läkare verksamma enligt LOL.

Flytt till lokal som inte är anpassad för personer med funktionsnedsättning kommer alltså inte att godkännas.

För att ansöka om flytt av verksamhet se menyvalet ”Ansökningar” i ARV-portalen 2:

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Flyttpolicy

  • Det är fritt att flytta inom tullarna, det vills äga stadsdelarna Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm och Östermalm, här görs ingen bedömning av vårdutbud
  • Gemensamt regelverk gällande flytt för såväl de som har samverkansavtal som de som inte har samverkansavtal.
  • Det ska vara vårdutbudet inom fysioterapi alt. läkarspecialitet som styr
  • Att flytta ut från innerstaden till ytterstaden eller andra kommuner är tillåtet. Detta gäller dock under förutsättning att utbudet av vård i den stadsdel som flytten sker ifrån är större i förhållande till vårdutbudet i det område dit flytten avses att göras

Geografisk indelning

  • Vårdutbudet bedöms utifrån indelningen av Stockholm i stadsdelar
  • Länet i övrigt bedöms utifrån respektive kommun

Riktlinjerna tillämpas från och med 1 juni 2015 och gäller både vårdgivare med eller utan samverkansavtal med rätt till ersättning enligt LOL och LOF.

Ansök om flytt av verksamhet

Sök gata

Sökbar karta över Stockholms län.

Checklistan för lokal gäller i detta fall även för den så kallade nationella taxan.  Checklistan måste bifogas ansökan om flytt av verksamhet.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd

Box 6913, 102 39 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 11B. Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.