Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Utländska patienter och utlandssvenskar kan ha rätt till vård i Sverige även om de inte är folkbokförda här.

Ett svenskt personnummer, ett svenskt EU-kort eller reservnummer garanterar inte rätt till vård i Sverige.

  • Patienten måste vara folkbokförd i Sverige. Besöket registreras då som ett ordinarie besök i ARV-systemet.
  • Om patienten inte är folkbokförd i Sverige måste hen ha Försäkringskassans intyg: Intyg om rätt till vårdförmåner i Sverige för personer bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, med patientens namnteckning, eller ett europeiskt sjukförsäkringskort, EU-kort. EU-kortet ska vara utfärdat i det land där patienten är bosatt. Kopia av både fram och baksida är ett krav - med undantag av kort från Belgien, Frankrike, Irland och Nederländerna.

För patienter från Norden räcker det med id-handling samt patientens adress i hemlandet. Den nordiska konventionen omfattar Danmark, Finland, Island, Norge samt Grönland, Färöarna och Åland.

För övriga länder med vilka Sverige har konventioner, se dokumenten nedan:

Registrera utländska besök

Utländska patientbesök kan endast registreras digitalt i ARV-portalen2:

Glöm inte att bifoga giltigt underlag som stärker patientens rätt till vård i Sverige:

Asylsökande och papperslösa patienter

Vårdgivare med ersättning från LOL och LOF har inte möjlighet att debitera landstinget för vård av asylsökande eller papperslösa patienter. Däremot ger landstinget ersättning till barn, personer under 18 år, som antingen är asylsökande eller papperslösa.

Skicka in underlag via ARV-portalen2 på samma sätt som för utländska patienter. Bifoga ett giltigt LMA-kort.

Vårdgivare som har vårdavtal har möjlighet att få ersättning för vuxna asylsökande och papperslösa patienter. Läs vidare för hur ni ska begära ersättning: