Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Landsting kan besluta om krav på remiss i öppen vård. Kravet innebär att utomlänspatienter kan behöva annan hantering än patienter skrivna i Stockholms läns landsting.

Redovisade besök gällande patienter från län som omfattas av remisskrav makuleras om det inte finns någon remiss som styrker debiteringen.

Besök av utomlänspatienter måste redovisas i ARV-systemet inom tre månader från besöksdatumet. Äldre besök ersätts inte. Besöken registreras som ett vanligt patientbesök.

Hur vet jag vilka landsting som kräver remiss?

En sammanställning av län med krav på remiss ges ut av Sveriges kommuner och landsting varje år.

Hur vet jag i vilket län patienten är folkbokförd?

Personer kan ha en adress i Stockholm, men vara folkbokförda i annat län. Personen räknas då som utomlänspatient. En sökning på personnummer kan göras i ARV-portalen för att ta reda på var personen är folkbokförd.

Det är alltid läkarens ansvar att kontrollera var patienten är folkbokförd vid besökstillfället, oavsett vilken adress hen har angett.

Hur lång giltighetstid har en remiss?

Om inget annat anges gäller remissen i ett år från utfärdandet. Behöver patienten återkomma efter att remissens giltighetstid har gått ut så krävs en ny remiss.

För akutbesök behövs ingen remiss. Det gäller alltså även de patienter som kommer från landsting som omfattas av remisskrav.