Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Som privatläkare eller privat sjukgymnast/fysioterapeut kan du ansöka om att ha din etablering vilande under högst fyra år i följd för att pröva hur det är att arbeta inom ett vårdvalsområde.

Ansök skriftligt på en blankett och meddela även skriftligt när du går tillbaka till verksamheten. Beslutet ger besked om hur länge etableringen får vara vilande.

För att ansöka om vilande etablering se menyvalet ”Ansökningar” i ARV-portalen 2:

ARV-portalen 2

E-tjänst som används av privata vårdgivare för att registrera och rapportera utförd vård. Information om inloggning och support.

Du får inte ta emot ersättning enligt LOL eller LOF samtidigt som du arbetar inom ett vårdvalsområde.

Meddela landstinget skriftligt minst två månader i förväg innan du går tillbaka till verksamheten. Du ska återuppta samma specialitet inom samma stadsdel eller kommun som du hade innan.

Om du har etableringen vilande längre tid än vad som beslutats så förlorar du din rätt till ersättning enligt LOL och LOF.

Ersättningstaket beräknas per kalenderår. När du går tillbaka till verksamheten mitt under året så beräknas ersättningstaket för resten av året med en särskild beräkningsmodell enligt förordningen om läkarvårdsersättning, FOL 1994:1121, och förordningen om ersättning för sjukgymnastik, FOS 1994:1120. För sjukgymnaster bestäms beräkningen av ersättningen utifrån mottagningstypen, A eller B.

Beräkningsmodell

  • Takersättning 1 beräknas på den totala ersättningen upp till takersättning 1 dividerat med tolv, multiplicera med det antal månader som återstår vid återgången.
  • Takersättning 2 beräknas på den reducerade ersättningen från takersättning 1 upp till takersättning 2, det vill säga det reducerade takbeloppet dividerat med tolv och multiplicerat med det antal månader som återstår vid återgången.

Summan av omräknad takersättning 1 och 2 är vårdgivarens totala takersättning för det år som återgången sker. I övrigt ska FOL tillämpas.

Kontakt för vårdgivare

Enheten för enskilda vårdgivare och avdelningsstöd

Box 6913, 102 39 Stockholm
Besöksadress: Hantverkargatan 11B. Ange kombikakod för snabbare hantering av ditt ärende.