Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Uppdrag och målgrupp

Målgruppen är barn och ungdomar i åldrarna 0 till och med 17 år som har en komplicerad sjukdomsbild, men som inte behöver akutsjukhusets specialistkompetens och utrustning.

Basuppdraget är på specialistnivå. Barn- och ungdomsmedicinska mottagningarna har inte ett akutuppdrag men de ska till sin målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag. Barn/unga som inte tillhör målgruppen ska i första hand vända sig till husläkarmottagningarna.

Kriterier för vilka barn/unga som ska tas emot på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar respektive på husläkarmottagningar finns beskrivet på webbplatsen Viss.nu, se länk nedan:

Tilläggsuppdrag

  • Utredning, behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD. Åldersgräns 4-17 år.
  • Behandling av barn och ungdomar med obesitas. Åldersgräns 4-17 år.
  • Psykisk ohälsa hos barn och unga.

Läs mer om tilläggsuppdraget Psykisk ohälsa hos barn och unga:

Observera att minst 60 procent av mottagningens verksamhet måste bestå av basuppdraget.

Godkända vårdgivare

Godkända vårdgivare BUMM

Lista över barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som har avtal med SLL. Kontaktuppgifter och tilläggsuppdrag. Uppdaterad augusti 2018.

Ansökan och förfrågningsunderlag

Vårdgivaren måste vara godkänd för att få driva verksamhet med ersättning från Stockholms läns landsting. Kraven för att bli godkänd hittar du i förfrågningsunderlaget.

Om ansökan godkänns tecknas ett avtal med landstinget. Avtalet kan sägas upp om vårdgivaren inte lever upp till kraven.

Ansökningar tas emot löpande. Vårdval Stockholm innebär fri etablering i Stockholms läns landsting för de vårdgivare som godkänns. Inom vårdvalet finns inte något volymtak.

Förfrågningsunderlag

De krav som ställs för att bedriva vårdverksamhet enligt LOV. Gäller från och med 1 maj 2018.

Nytt personuppgiftsbiträdesavtal gäller från 25 maj 2018

Ersättning

För att du som vårdgivare ska få rätt ersättning ska vårdkontakter rapporteras till landstingets centrala register GVR från ditt kassasystem. Som vårdgivare ansvarar du för att ha den senaste versionen av kassasystemet.

Rapporteringsanvisningar

Anvisningar för rapportering av vårdkontakter som underlag för ersättning. Gäller från och med 1 maj 2018.

Kontakt

Frågor som rör rapportering kan du som vårdgivare ställa till funktionsbrevlådan för registreringsfrågor:

Målrelaterad ersättning

För vidareutbildad barnsjuksköterksa i astma/allergi vid barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, BUMM.

Uppföljning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen följer upp och redovisar jämförelser mellan vårdgivare. Till grund för detta ligger ett antal nyckeltal från respektive vårdgivare via existerande rapportering och patientenkäter.

Uppföljningsbilaga

Uppföljning avseende strategiska nyckeltal för barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, 2018.

PM, riktlinjer och utbildningar

Riktlinjer för remissgrupper

För vårdgivare i Stockholms läns landsting som utreder och behandlar barn med misstänkt ADHD, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

Utbildning för obesitasuppdraget

Det här är en obligatorisk utbildning för enheter med detta uppdrag. Metoder utifrån evidens och beprövad erfarenhet tas upp och diskuteras i en intensiv tvådagarskurs.

Samtidigt ges tillfälle att öka teamsamarbetet mellan barnläkarmottagningar och primärvårdsrehabilitering. Du blir behörig i samtal på rådgivningsnivå på området barnfetma.

Övervikt och fetma hos barn och unga

Frågor och svar 

Kontakt för vårdgivare

Tim Bomanson | Avtalshandläggare

 

Relaterad information

Vårdval Stockholm - så ansöker du

Som vårdgivare kan du ansöka om att starta vårdverksamhet inom ett antal vårdområden i SLL som är upphandlade enligt LOV. Här finns information om hur ansökan går till.

Digitala vårdmöten

Här hittar du tillämpningsanvisningar, frågor och svar samt hur din mottagning gör för att komma igång med digitala vårdmöten.