Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

ListOn är en e-tjänst som används av vårdgivare inom primärvården för att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som aktivt valt en husläkare eller BVC-mottagning.

I ListOn går det även att registrera och lista vårdtillhörighet för personer som

  • aktivt valt en hörselmottagning för primär hörselrehabilitering
  • är inskrivna i basal hemsjukvård
  • bor i särskilt boende.

I ListOn kan vårdgivarna titta på fakturaunderlaget och ta fram rapporter över antal listade personer. Ersättningen för godkända registrerade personer betalas ut en gång per månad via Vårdfaktura.

Behörighet

Denna blankett ska enbart användas vid start av ny mottagning. I övriga fall görs förändringar direkt i ListOn av behörig personal på mottagningen. Registrering sker i "Förändringar av husläkarregistret" som finns direkt i huvudmenyn efter inloggning.

Regler för listning och hantering av listan

Regler för listning och hantering av listan finns i förfrågningsunderlaget.

Vårdvalsblanketter till patient

Kom ihåg att en vårdvalsblankett måste vara daterad och undertecknad för att patientens val ska vara giltigt.

Support

Kontakt

Kontakta din avtalshandläggare för frågor om verksamheten med koppling till e-tjänsten, exempelvis avtal, ersättningar, registreringar och uppföljning.