Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Stockholms läns landstings riktlinjer för läkemedelsgenomgångar är en regional anpassning av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLFS-FS 2017:37) och ska användas i öppen och sluten vård, inklusive hemsjukvård och särskilda boenden. Riktlinjen gäller fortfarande, författningstexten om läkemedelsgenomgångar är densamma i HSLF-FS 2017:37 som ersatt SOSFS 2012:9.

Riktlinjerna är ett stöd till vårdgivare vid uppfyllande av avtal, tilläggsavtal och förfrågningsunderlag.

Patienter över 75 år

Alla patienter som är 75 år och äldre ska erbjudas enkla läkemedelsgenomgångar vid 

  • besök i öppenvård
  • inskrivning i slutenvård
  • inskrivning i särskilt boende eller hemsjukvård (oavsett ålder).

Om de läkemedelsrelaterade problemen kvarstår ska patienten erbjudas en fördjupad läkemedelsgenomgång. En fördjupad läkemedelsgenomgång ska dessutom erbjudas varje år till

  • patienter i hemsjukvård och särskilda boendeformer för äldre
  • patienter med dosförpackade läkemedel
  • patienter med tre eller fler kroniska diagnoser inom primärvården.

Läkemedelsgenomgångar för äldre är en webbutbildning från Stockholms läns landsting som vänder sig till dig som är läkare, sjuksköterska eller övrig vård- och omsorgspersonal och som arbetar med läkemedelsgenomgångar för äldre.

Kontakt för vårdgivare

Mer information