Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

I Stockholms läns landsting finns det möjlighet att gå olika miljökurser för de som arbetar inom landstingsverksamheter och de som arbetar i en verksamhet som arbetar på uppdrag åt landstinget. Man bör göra om utbildningarna vart femte år. Från och med 2018 finns det en ny grundläggande miljöutbildning som kopplar till Miljöprogrammet 2017-2021.

Webbaserade kurser

Det finns två interaktiva miljökurser:

  • Stockholms läns landstings grundläggande miljöutbildning
  • Läkemedel & Miljö

För att få diplom måste kunskapstestet genomföras vid ett och samma tillfälle. Besvaras inte frågorna korrekt måste proceduren göras om på nytt.

De webbaserade utbildningarna är gratis och ligger på Lärtorget. För privata vårdgivare krävs det ingen inloggning, men observera att resultaten därmed ej registreras per utförare.

Utbildningen Läkemedel & Miljö vänder sig främst till de som har förskrivningsrätt. Observera att det är ett krav i många avtal att de med förskrivningsrätt ska gå denna eller motsvarande utbildning.

Till dig som arbetar inom SLL:

Om du arbetar på Danderyds sjukhus, Karolinska universitetsjukhuset, Södersjukhuset, Södertälje sjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus, HSF, LSF, SLSO, Kulturförvaltningen, AB SLL Internfinans, Landstingsrevisorerna, Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Patientnämndens förvaltning, Tillväxt- och regionplaneförvaltningen, Stockholm Care AB, Locum, Trafikförvaltningen eller MediCarrier – vänligen notera att för att kursen ska inkluderas i din profil ska du logga in i Lärtorget med ditt eTjänstekort innan du genomför kursen.

Lärarledd utbildning

Från och med 1 januari 2018 kommer inte Stockholms läns landsting att genomföra centralt anordnade grundläggande miljöutbildningar. De som vill ordna egna lärarledda grundutbildningar inom miljö kan avropa från ett centralt avtal. Det gäller både landstingets egna verksamheter och de verksamheter som arbetar på uppdrag åt landstinget.

Kontakt

För information om hur man går till väga för att avropa lärarledda grundläggande miljöutbildningar kontakta:

För samtliga miljöutbildningar lärarledda som webbaserade kontakta:

Ni kan också vända er till er miljöansvariga där ni arbetar.

Mer information