Kakor (cookies)

 

På Vårdgivarguiden använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att göra inställningar i din webbläsare kan du välja att blockera kakor.

Så använder vi kakor (cookies)

Centrala Strålsäkerhetskommittén, CSK, arbetar på uppdrag av hälso- och sjukvårdsdirektören. Syftet med CSK:s arbete är att säkerställa och förbättra strålsäkerheten inom hälso- och sjukvården och tandvården i Stockholms läns landsting.

CSK verkar för utveckling och samordning av god strålningsmiljö och säkerhet i alla verksamheter med joniserande strålning, samt utfärdar riktlinjer och rekommendationer för strålsäkerhetsarbetet hos tillståndshavarna i den landstingsfinansierade vården.

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i SLL

De omarbetade riktlinjerna ska vara ett stöd i utformningen av tillståndshavarnas lokala ledningssystem inom området. Den årliga revisionen av riktlinjerna är uppskjuten tillsvidare.

Kontakt

Tove Öhrman | Sjukhusfysiker

Sekreterare, Centrala Strålsäkerhetskommittén